בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 1

עמוד:1

על יהדות , ריבונות וזכויות אדם גיליון | 1 דצמבר 2015 טבת תשע״ו חנוך דגן עורכים | שחר ליפשיץ | ידידיה צ׳ שטרן

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר