א. הלשון העברית וספרותה החדשה

עמוד:9

א . הלשון העברית וספרותה החדשה גם מי שאינו מוכשר להתלהב ביותה אם יתבונן אל התיועת הכבירה בשוק של הספרות העברית , אל אותות - חחיים הניכרים בכל הספרים ההדשים , ערצאו בשנים האחרונות , יכיר ויודה , שימינו אלה הם מרובי - תוצאות ללשון העבריה , ללשובגי הלאומית , שריתקה את בני עמנו במשך שנית - מאות הרבה זה לזה בכבלי-זהב . אמנם , מפעלים כבירים לא ראינו בימינו אלר . בחיים אף לא בספרות ו התנועה הלאומית לא תוללה במלאות , חםיות " שפה ברורה '' לא יכלו עמוד ויוצרים ספרותיים גדולים לא ק ^ ו בימים האחרונים ; ואף - על - פי - בן אי - אפשר שלא לר . ודות שהרעיון ' הלאומי קירב עצ £ אל עצם ונפח רוח - תיים בעצמות יבשות הרבה , וחברות .. שפה ברורה " הפיצו דעה חדשה , שסוף - סוף הניסיונות לגשמה בפועל עדיין לא פסקו , ו דוברי - עברית " הביאו תועלת מרובה כשראו בעצמם מתוך הניסיון והוכיחו " גם לאחרים , כמה קשה לבטא את רעיונותינו בלשון - כתבי - הקודש אפילו אם נוסיף עליה מלות הרבה , שהשתמשו בהן חכמינו בכל דור ודור . וכך ה דוברים " הללו " הם הם שגרמו להתעוררות של חכמינו וסופרינו לחדש מלים בסדר ובשייסה או בכלל ליפות את סגנוני להעשיר אותו במלים ולהרחיבו ע * י צורות לשוניות חדשות , והם תם שהכריחו לחדול מלדבר במליצות וברמזים ולבאר את הכל בשפת בתרה ובדיוק . די להזכיר את שמות בן - יהרדה , אחד - העם , יעכץ , בן - אכיגרור , בריינין , ועוד , כדי שיודה כל קורא עברי בהתקדמותו של הסגנון העברי ובהתקדמותה של ספרותנו היפה והמדעית על - ירי תיאור - ההרגשות ידרכי - החיים של הפרט , ני ^ ל מספרותנו חות ^ ה המיותר הםברע עלית מ ' מי - הכיניים ועל - ירי כך התעוררת לחיים תדש - ם . ובספרות היפה כן היא בם הספרות המדעית העברית , אף היא התחילה מרברת בלשון חדשה יותר , ברורה יותר ומדויקת יותר , ורבים מסופרי * ישראל וחכמיו , אף מאלה שאינם כותבים עברית , שמתן על תנועה נמרצת זו וניבאו לה עתידות טובים מאה אולם יש הרבה בינינו , שמטילים ספק בכל התקדמות לשונית וספרותית זו , הם חו 2 וביס את כל התנועה החדשה לדבר זמני , שיחלוף עד מהרה בלא להשאיר אחריו רושם קיים לדורות , ויש גם מפקפקים בעיקר - הדבר , כלומר 1 יש אנשיט החושבים , שאין צורך ותועלת בלשון העברית בכלל , ויש חושבים לבלתי - אפשרי ,

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר