הקדמה

עמוד:8

בשמה , לתכלית שימושית וחיונית : לחקר הדרכים המדעיות , שבהן אפשר להחיות לשון מתה או חצי מתה ולהרחיב ולהעשיר . לתקן ולשפר לשון חיה . עומד אני עכשיו בין " שיבה " ל " גבורות * והייתי רוצה בכל לב ' שבחיי או לאחר פטירתי מן העולם יתכנסו כל מאמריי העוסקים בתחיית הלשון לתוך קובץ אחד שלם בשם " מחקרי פילולוביה שימושית * , ובראש ' הקובץ יבוא הספר הקטן "הלשון העברית — לשון חיה * . שכל מאמריי בשאלותיהלש 1 ן אינם אלא המשך שלו והרחבה שלו . ואני יוצא בברכה ובתודה לחברי היקר נשיא ועד הלשון העברית , פרופ' נ * ה טור םיני , ולמנהל של הלשכה המרכזית של ועד הלשון , ד ' ר ש , אייזנשטדט , על שד , סכימו ברצון לפרסם את " הלשון העברית — לשון חיה * בהוצאת ועד הלשוז בצורה גאה ומתוקנת , ולתלמידי היקר מר מאיר מדן ' מזכיר מדעי של ועד הלשון , שטיפל בהגהת הספר בחיבה ובהבנה , י י קי ירושלים , ב באדר , תש ' ט .

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר