הקדמה

עמוד:7

יש , לדעתי , ערך לספר קטן זה בם היום . הקורא יראה מתוכו ; כמה חידושים חשובים נתחדשו במשך יובל שנים ויותר . וכמה מלית , צורות וביטויים - שחידשתי אז ושהראיתי דוגמאות לחידושם , נתקבלו עד כדי כך , שנשתכח יוצרם ומציעמ . מי עוד זוכר כילם , למשל , שמלות מעין / עיפרלך ' " ייחודי " חילצה " - * מנוף " , לזקיפה " . / ' חי # ני * - ועוד - ועוד - נתחדשו בספר זה כמעט לפני שישים שנה ? — וכמה משמח הדבר , שכמה וכמה ליקויים לשוניים , שהרעשתי עליהם בספרי זה שמים וארץ - לא רק ניתקנו עכשיו . אלא אף נעשו דברים מובנים מאליהם - שקשה להשיג כיום - שהיו יכולים להיות אחרים ממה שדרשתי . ואולם מדובר בספר גם על ליקויים לשוניים הרבה , שיש להילחם עליהם גם היום . לדעתי , כדאי היה להדפיס את הספר הקטן בשתי צורות : בצורתו המתוקנת-וביחד עם לה בצורתו הפרימיטיבית - שמתוכה יש להכיר את מצבה של לשוננו בשנות תרנ " א — תרניה כאמור . ואפשר . שיימצא מישהל - שיהא סקרן להכיר את ידיעותיו ואת הערר ידיעותיו של המחבר הצעיר כשחיבר את חיבורו הראשון לפני יותר מיובל שבים . אבל אפשר , שלשם כך די להדפיס פרק אחד שלם או רק עמודים אחדים מ ; הנוסח הראשון בסוף הסםר . חברי בנשיאות של ועד הלשון במשר כמה שבים - פרופ ' נ " ה טור סיני , החלים לתת העתק של גיליוךדפוס אחד מן החיבור בצורתו הראשונה מפני ילקר ההדפסה כיום , שבשנים האחרונות האמיר במידה מופרזת . ואני מוכרח להסתפק בזה . ושמחה גדולה היא לי - שאני - מי שהיה העלם הצעיר , שנתלבט בביסוסה המדעי של החייאת הלשון , זכיתי להשתתף במעמד הגדול של זאת חנוכה - תש '' ם-כשהוכרז ראשונה על ייסודה של אקדמיה ללשון העברית בפני ראש הממשלה ושר התחבורה של מדינת ' ישראל הצעירה ! מה שחיה מבחר חלומותי עוד מלפני הקונגרס הציוני הראשון - שזכיתי להשתתף בו שנה אחת לאתר שנדפסה " שפת עבר — שכה חיה "' , אף אם ציירתי לי את הכול בצורה אחרת-ועוד דבר אחד לסיום ההקדמה : במשר ייתר מיובל שנים - שעבר מיום שיצאה " שפת עבר — שפה חיה " - פירסמתי מאמרים הרבה , שבולם עוסקים בשאלות היסודיות של הלשון העברית החיה . המאמרים נתפרסמו ב " המליץ " וב " הצפירה " , ב " הצבי " יב " האור " , ב * הארץ * וב "דיאר היום " . ובייחוד ב ^ לשונבר " . המאמרים ממין זה , שנדפסו עד תרצ " ו - נרשמו בביכליו גראפית בשת " כתבי יוסף קלהנר " של ב . שלחטמאן וב . אל יצדק ב "ספר קלתנר ' / והשאר נדפסו ב " לשוננו * . לדעתי - אפשר לקרוא לכל המאמרים הללי בשם משותף - שטבעתי עוד לפני כשישים שבה : " מחקרי פילולוגיה שימושית " . פילולוגיה שימושית נבדלת מ " פילולוגיה עיונית " בדבר עיקרי : בעוד שהפילולוג יה העיונית מכוונת למחקר עיוני מופשט של הלשון - מכוונת הפילולוגיה השימושית-

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר