הקדמה

עמוד:6

ספריימדע חשובים , ף על פי א שהוא עצמו לא היה לא איש מדע ואף לא סופר ) . כתב היד נתגלגל בידי גרבר כשנתיים , עד שסוף ' סוף נדפס בסימנים מיוחדים ב "אוצר הספרות " . שנה י ( תרנ " ו ) . במקום שכר סופרים קיבלתי 500 תדפיסים בצורת מחברת בת 94 עמודים . מן המחברות הללו נמכרו רק מעט מן המעט - והשאר נתגלגלו במשך כמה שנים בעיר גרודנה עד שהלכו לאיבוד , באופז שהמחברת המיוחדת ( זולת מה שנדפסה ב " אוצר הספרות " ) נמצאה " אחת בעיר ושתיס במדינה " , ודינה כמעט כדינו של כתב יד , רק התנפלויות עליה לא חסרו : התנפלו עליה בגידופים וזלזולים המדקדקים וה " פוריסטים " ב " המליץ " ואף ב " השלח * . הכל כמתואר בפרטות באבטוביוגראפיה שלי : " דרכי לקראת התודה והגאולה * , תל אביב וירושלים תש * ו-עמי . 66 — 65 זו הייתה עבודתי המדעית הראשונה . שנתפרסמה בספר מיוחד . בריח אלול - שי ' ז - תימלאנה לי שבעים וחמש שנים , מיום שניטלה ממני יחידת חיי , צפורה הבלתי נשכחת , אין ששון בלבי ואין עונג לנפשי . רק העבודה המרובה והבלתי פוסקת במדע ובספרות היא שלוחשת לי : כדאי לחיות ! נתקיים כי בפועל ממש הכתיב : " לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי * ( תהילים , קי * ט , צ * ב ) . ובמה אני יכול לשמח את נפשי העגומה ב " יובלי * כביכול אם לא בהוצאה חדשה של ספרי הראשון שחיברתין לפני חמישים ושמונה שנים ושנדפס בצורתו המתוקנת לפני חמישים ושלוש שנים ! עברתי על ספרי זה כמו שהוא . הוא נתיישן בהחלט , ולתת אותו בצורתו מלפני 53 שנים אין שום אפשרות , כי , לדעתי , כל עוד המחבר חי מחויב הוא לתת לפני קוראיו ספר מתוקן כפי יכולתו ולא רק דבר , שיש בו משום סקרנות , או חיבור' שיתקבל כ " קוריוזום " בלבד . אבל אין גם לגנוז מחברת לו לגמרה : היא נותנת לדור הצעיר מושג נכון , מה הייתה הלשון העברית לפני כשישים שנה , קודם שנעשתה לשון חייה בדיבור לא רק בפי בךיהודה ומשפחתו ועוד בפי ארבע חמש משפחות בירושלים ובראשון לציון . אלא בפי מארת אלפי יהודים באריךישראל בולה — בפי עם שלם . אם גם עם קטן . תיקנתי את הספר מראשו לסופו . היו בספר גם טעויות גסות לא משלי אלא משל העורך ( איבי יודע בדיוק - מי היה " עורך '' זה ) . למשל - אם כתבתי , langue Remarque שכך קוראים בצרפתית ליוונית חדשה - " תיקן " העורך : * לשון רומאית ' - . * . גם טעויות דפוס הרבה , ומהן מקלקלות הכורנה נתגנבי לתוך הספר - שלא נשלח לי להגהה - בעיקר הדבר תיקנתי בו עכשיו את הסגנון תיקון יסודי והעמדתי אותו על דרכי הכתיבה בימינו , השמטתי מתוכו כמה דברים , שעבר זמנם בהחלט - אבל לא הוספתי בו שום חדשות , חוץ ממשפטים בודדים , שהם צריכים להבהרת הרעיון שבספר , וחוץ מהערות אחדות נוספות - שבהן הודעתי - שחזרתי בי מדעות אחדות שבו . ובצורה חדשה זו

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר