הקדמה

עמוד:5

הקדמה בשנת תרנ " א ( , ( 1891 ואני אן עלם צעיר בו שבע עשרה , הייתי מקבל באו דיסה , מקום מושבי אז , במכתבים חתומים את " האור " של אליעזר בן יהודה' שנאסר אז ברוסיה , והייתי מתפעל מתחיית הלשון בארץ ישראל ומחידושי המלים של ב ן י ה ו ד ה , פ י ב ם ו י ע ב ץ ( בעיתונים " הצבי " ו " האור * ובקבצים " הארץ *) . ובימים ההם הייתי שקוע כולי בספריימדע בהיסטוריה ובספרי מתקר על שאלות הלשון . יעלה במחשבתי . שיש לבסס את תחיית הלשון בדיבור ובכתב על יסודות מדעיים , ואז חיברתי את ספרי " שפת עבר — שפה חיה " בצורתו הראשונה . הרבה JIIJPT והרבה עבודה השקעתי בו - אך , כמובן - הספר עדיין היה בוסר , עדיין הייתי צעיר יותר מדאי באותה שעה . ואף ספרים הייתי חסרי היו אז בידי ספרי מחקר על חוקי ההתפתחות של הלשון בכלל בגרמנית . צרפתית , אנגלית ורוסית , כבר הייתה לי אז ידיעה הגונה ביוונית ולאטינית , אבל אפילו את המלון התלמודי החשוב כל כך של יעקב לוי לא יכולתי להשיג באודיסה . השתמשתי ב " המשביר " או * ערוך החדש * של יוסף ש יי בהא ק . ב " וצר המלים א הכללי - של משה ש ולב וי ס וב " אוצר השרשים הכללי " של יצחק זיבנבירנר , והעיקר — בזיכרוני הטוב וככקיאותי בתלמוד ובמדרש . ובשנת תרנ * ב או תחילת תרנ " ג פרסם הסופר גרשום באדר מלבוב מהיעד . ב " המליץ " , שהוא עומד להוציא ירחון מוקדש לו / היית דילשון בשם " העבריה * . נזדרזתי ושלחתי לו את " שפת עבר — שפה r — " העבריה * לא זכתה לצאת לאורובמקומה יצא על ידי גרשום באדר . בקיץ תרג - ג - ירחון כללי בשם השרון . " לירחון זח . שיצאה ממנה רק החוברת הראשונה . שהיתה גס האחרונה . שלחתי את מחברתי - ציון למשורר יהודה גורדון " ( וכן גם את השיר של טשרניחובםקי משאת " נפשי , '( ובחוברת יחידה זו נדםםו בס - מנים מיוחדים בסוף החוברת שמונת העמודים הראשונים של " שפת עבר — שפה חיה * בצורתה הראשונה . לאזזר שפסקה הוצאתו של " השרון * עלתה מחשבה על דעתי לתקן ולהרח "ב את מחברתי זו ולהוסיף עליה עוד חלק שני - שיטפל בשאלות הסםרות , בעוד שהחלק הראשון טיפל בשאלות הלשון בלבד , את החלק השני לא כתבתי מעולם ! « ד את החלק הראשון תיקנתי יהרוזבתי , ובשנת תרנ * ד שלחתי אותו ל " או צר הספרות * , שהוציא שאלתיאל אייזיק גרבר ( שהוציא את " אברות שד ' ל * והרבה

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר