הלשון העברית לשון חיה

עמוד:ב

בל הזכויות שמורות Friattd in Israel דקוס רפאל חיים הקהן , ירושלים מיגבר בנו משה ז "ל

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר