תוכן

עמוד:8

לאה גולדברג , משירי ארץ אהבתי מכורה שלי , ארץ נוי אביונה - למלכה אין בית , למלך אין כתר . ושבעה ימים אביב בשנה וסגריר וגשמים כל היתר . אך שבעה ימים הורדים פורחים , ושבעה ימים הטללים זורחים , ושבעה ימים חלונות פתוחים , וכל קבצניך עומדים ברחוב ונושאים חורונם אל האור הטוב , וכל קבצניך שמחים . מכורה שלי , ארץ נוי אביונה , למלכה אין בית למלך אין כתר . רק שבעה ימים חגים בשנה ועמל ורעב כל היתר . אך שבעה ימים הנרות ברוכים ושבעה ימים שלחנות ערוכים , ושבעה ימים הלבבות פתוחים , וכל קבצניך עומדים בתפלה , ובניך בנותיך חתן כלה , וכל קבצניך אחים . עלובה שלי , אביונה ומרה , למלך אין בית , למלכה אין כתר - רק אחת בעולם את שבחך אמרה וגנותך חרפתך כל היתר . ועל כן אלך לכל רחוב ופנה , לכל שוק וחצר וסמטה וגנה , מחרבן חומותיך כל אבן קטנה - אלקט ואשמר למזכרת . ומעיר לעיר , ממדינה למדינה אנודה עם שיר ותבת נגינה לתנות דלותך הזוהרת .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר