ציונות נוסח לוינס זהות, מוסר ואחריות

עמוד:4

Hanoch Ben - Pazi Zionism : A Levinasian View Identity . Ethics . Responsibility . על העטיפה : פורטרט של עמנואל לוינס צייר : רוני סומק אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2017 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע "מ עימוד : סטודיו ע . נ . ע . דפוס " חדקל " , תל - אביב תשע "ז אתר ההוצאה : www . kibutz – poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר