תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 7 דברי תודה 9 פתח דבר : פולין , גרמניה והמערב 11 הזמן אוזל : 26 - 24 באוגוסט 23 1939 פולין במרכז : 31 - 27 באוגוסט 39 1939 מלחמה מקומית או עולמית ? 3 - 1 בספטמבר 56 1939 כישלון יוזמות השלום : 3 בספטמבר 70 1939 סיכום : למה מלחמה ? 83 הערות 93 מפתח 113

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר