תקציר

עמוד:12

להתבסס . לשם כך יש להתפשר בשנים הראשונות על עמידה בדרישות לכיתות תקניות . ) 2 ( להבטיח אוטונומיה תרבותית לזרם הממלכתי - חרדי באמצעות מבנה ארגוני דומה לזה של זרם החינוך הממלכתי - דתי . ) 3 ( למנות אדם חרדי המאמין בחשיבותו של חינוך ממלכתי - חרדי למנהל המחוז החרדי , כדי להפריך את הטענה שנשמעת ברחוב החרדי כאילו מטרת הקמתו של הזרם החדש היא לחלן את הילדים החרדים ולחנכם לערכים שאינם חרדיים . ) 4 ( להקצות מפקחים ייעודיים לחינוך הממלכתי - חרדי . ) 5 ( להשקיע משאבים בהשוואת תנאי הלימוד בבתי הספר הממלכתיים -חרדיים לתנאים בבתי ספר ממלכתיים אחרים . ) 6 ( לעגן את הזרם הממלכתי - חרדי בהסדרים מחייבים . ) 7 ( לגייס את הרשויות המקומיות למטרה זו ולהבטיח את מחויבותן לבתי הספר הממלכתיים - חרדיים באמצעות פעילות הסברה ממוקדת . ברשויות מקומיות חרדיות שנשלטות על ידי ממסד פוליטי שמרני אנו ממליצים שמשרד החינוך ינהל בעצמו את המשא ומתן הכלכלי . ) 8 ( לקיים עבודת הסברה יסודית , בהירה ומאורגנת של בכירים במשרד החינוך מול מנהיגים ורבנים חרדים בעלי השפעה , מול העיתונות החרדית הדיגיטלית והמודפסת ומול הורים . ) 9 ( לאתר בתי ספר חרדיים שיש להם מאפיינים שמלמדים על פוטנציאל הצטרפות לזרם הממלכתי - חרדי , ובהם למקד את מאמצי השכנוע . ) 10 ( לשווק הצלחות של בתי ספר ממלכתיים - חרדיים קיימים בארבעה היבטים : מספר התלמידים ; הצטיידות והשקעה במבנים ; שמירה על אורחות החיים החרדיים גם לאחר ההצטרפות לזרם הממלכתי - חרדי ; הצלחות ארגוניות ופדגוגיות . ) 11 ( לשתף את הורי התלמידים ואת צוות בית הספר בתהליכי ההחלטה על הצטרפות לחינוך הממלכתי - חרדי .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר