תוכן העניינים

עמוד:6

פרק . 4 ממצאים עיקריים והמלצות מדיניות 84 4 . 1 גורמים הפועלים מלמעלה : כיצד המדינה יכולה לעודד בתי ספר חרדיים להצטרף לחינוך הממלכתי - חרדי ? 85 4 . 2 גורמים הפועלים מלמטה : אילו מאפיינים , תנאים ונסיבות מניעים בתי ספר להצטרף לזרם הממלכתי - חרדי ? 96 4 . 3 כיצד לנהל תקשורת אפקטיבית בין הגורמים שפועלים מלמעלה ובין הגורמים שפועלים מלמטה ? 102 4 . 4 סיכום ההמלצות המרכזיות 106 אחרית דבר 108 רשימת המקורות 109 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר