החינוך הממלכתי-חרדי

עמוד:4

ה מ כ ו ן ה י ש ר א ל י ל ד מ ו ק ר ט י ה המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי א - מפלגתי , מחקרי ויישומי , הפועל בזירה הציבורית הישראלית בתחומי הממשל , הכלכלה והחברה . יעדיו הם חיזוק התשתית הערכית והמוסדית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית , שיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק , גיבוש דרכים להתמודדות עם אתגרי הביטחון מתוך שמירה על הערכים הדמוקרטיים וטיפוח שותפות ומכנה משותף אזרחי בחברה הישראלית רבת הפנים . לצורך מימוש יעדים אלו חוקרי המכון שוקדים על מחקרים המניחים תשתית רעיונית ומעשית לדמוקרטיה הישראלית . בעקבותיהם מגובשות המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של תרבות דמוקרטית נכונה לחברה הישראלית ולמגוון הזהויות שבה . המכון שם לו למטרה לקדם בישראל שיח ציבורי מבוסס ידע בנושאים שעל סדר היום הלאומי , ליזום רפורמות מבניות , פוליטיות וכלכליות ולשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב . המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא זוכה פרס ישראל לשנת תשס " ט על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה . המחקר התאפשר הודות לתרומתה הנדיבה של קרן רוזלינד וארתור גילברט ( The Rosalinde . ( and Arthur Gilbert Foundation הדברים המובאים במחקר מדיניות זה אינם משקפים בהכרח את עמדת המכון הישראלי לדמוקרטיה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר