מבוא

עמוד:6

א ' בר אדון , לשונם המדוברת של הילדים בישראל , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים , תשי " ט [ העבודה סוקרת את התפתחות צורות הפועל בגיל 12 — 3 שנים , אבל יש התייחסויות אקראיות ל " גיל הרך " , בעיקר בעמ ' 422 — 418 ] על הבחינה הסמנטית ברכישת העברית כלשון אם א ' דרומי , ' " היא לא מדברת , היא אומרת רק מילים ' : התפתחות הלקסיקון בשלב החד מילי " , מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל : רכישת לשון , קריאה וכתיבה , בעריכת י ' שימרון , ירושלים תשנ " ז , עמ ' —56 36

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר