מבוא

עמוד:4

קול החמור , כפי שלמד מהוריו , ואינו שייך ללשון המבוגרים . מכונות כאן " אטומות" מילים שלא ניתן לייחס אותן למילת מופת מסוימת והן בגדר המצאות יש מאין , כגון k á ' מה זה ? ' . קשיים בהגדרת ערך מילוני — מילה אחת או שתיים — מתעוררים במילים הבאות רק בקולוקציה אחת , כגון " צד שני " ( של תקליט ) . מבעים שניתן להגדירם אונומטופאיים נקבעו כמילים אם נמצא שהם מקיימים זיקת משמעות סדירה עם מושג , כגון — b á pm ' כדור ' . הובחן עד כמה שאפשר בין הופעה חד פעמית ובין מילה מגובשת . היקרויות חד פעמיות או לא בטוחות הובאו בכל שלב בסעיף " תיעוד מסופק " . גישושים ושלבי מעבר יוחד להם דיון לעצמו . הרישום שלפנינו נעשה בעיקרו בשיטת התעתיק הפונטי של החברה הבין לאומית לפונטיקה — International Phonetic Association ( IPA ) — בשינויים קלים בהתאם לנוהג במדעי היהדות , כגון y במקום j ליו " ד עיצורית . השתדלתי לשקף את ההגייה בפועל , לכן נמנעתי מרישום פונמטי , שהיה מקרב את לשונו של עילי ללשון המופת , כגון רישום הפונמה / s / וציון במפתח שביצועה [ . ṯ[ לסימון הגיים בלתי שגרתיים — אלה אינם מרובים — נוצלו אד הוק אותיות מיוחדות , כגון , B , H וסימנים דיאקריטיים , כגון . t , ỹ לכל מילה נוסף סימן הטעמה ( ΄ ) על התנועה המוטעמת ( או על התנועות המוטעמות ) , גם במילה חד הברתית , אלא אם כן יש לה מעמד אנקליטי מובהק , כגון " של " . במילים בעלות הנגנה מובהקת נוסף בצדן בסוגריים חץ עולה או יורד : ( . ↘↗( , ↘ , ↗ ספקות בתיעוד צוינו בסימן שאלה ( על פי רוב פורש מה טיב הספק ) . התיעוד עצמו בא בכתב פונטי ובלא סוגריים מרובעים ; מילת המופת — במירכאות כפולות ; המשמעות — במירכאות פשוטות . למשל : ́ıṯ f " שב " ( ' לשבת ' ) . לא נעשה ניסיון להעמיד מערכת פונמטית של התיעוד , אבל הוער על שלבי התגבשות פונולוגית . הצגת החומר התיעוד הוצג לפי שלבי התפתחות , ולכל שלב צוין הגיל שהתגבש בו . כל שלב נדון בפני עצמו . שיטה זו מאפשרת להשקיף על כל שלב במבט סינכרוני ולהבליט את החידוש במעבר ממנו אל הבא אחריו . לכל שלב צוינו אוצר המילים ( בתעתיק , לפי סדר אלף בית לועזי ; ראה להלן , מפתח הסימנים ) , הומונימים ומלאי ההגיים , והוער על חילופים פונטיים , על ספקות ועל החידוש המהותי לעומת השלב הקודם . לפני כל אחד מהשלבים המגובשים א — ה שובץ פרק קצר שצוינו בו חוליות ביניים , ניצנים של התפתחויות עתידיות וכיו " ב . בהצגת אוצר המילים של כל שלב נוסף טור " תיעוד קודם " , ובו המילים או המושגים שהיו קיימים מקודם ומה הייתה צורתם .

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר