מבוא

עמוד:3

ספקות בתיעוד יש שהתיעוד עצמו אינו ודאי לחלוטין . ספקות התעוררו כבר בשלב הרישום ( לא בזמן עריכת המחקר הנוכחי ) , והם משקפים היסוסים מסוגים שונים : חילופי קוליות , תנועות לא מוגדרות היטב וכיו " ב . עם זאת יש לציין שבאופן כללי הלשון של עילי בזמן המעקב חדה בחיתוכה וברורה מאוד לאוזן השומע . מוקד המחקר מהתופעות המתועדות נבחרו לדיון אלו שיש בהן כדי לאפיין שלבים בהתפתחות , אבל החומר פתוח לעיון מנקודות מבט נוספות . במוקד העניין של המחקר הנוכחי עמד מתחילה המעקב אחר התגבשות המערכת הפונולוגית של עילי . אבל אי אפשר לנתק את הפונולוגיה מתחום הסמנטיקה , שהרי המשמעות היא הבוחן לפונולוגיה . הבחינה הסמנטית נדונה בעיקר לשם עמידה על מידת ההומונימיה . התיעוד מאפשר גם לעמוד על עובדות של תצורה . ניכרת מגמה לעצב את המילים בדפוסים ( templates במינוח המקצועי ) . לצרכים מעשיים אפשר לכנות את הדפוסים האלה בשם משקלים , שהמינוח הדקדוקי העברי מושיט לנו בקנה , אמנם שלא בהתאמה גמורה להוראת המונח הזה בדקדוק . השתמשתי כאן במונח " תבנית " לדפוס בעל תנועות לא מפורשות , כגון , ́ CVCV ובמונח " משקל " לדפוס בעל תנועות מפורשות , כגון . C á Co בגיל 1 ; 9 יש כבר ניצנים של בניית משפטים בסיסיים . בתחום התחביר לא נעשה מעקב שיטתי , אבל תועדו דוגמאות מייצגות . שיטת המחקר התיעוד נעשה בשיטת " רישומי יומן " מתוך שמיעה ישירה בלבד ( בלי עזרת רשמקול ) , במנות שצוינו לפי הגיל — שנים וחודשים ( כגון = 1 ; 10 שנה ועשרה חודשים ) . בזמן עיבוד התיעוד לצורך עריכת המחקר הנוכחי הוחלט לחלק את המנות לפי שלבי ההתפתחות ולציין לכל שלב את הגיל המתאים , עד כמה שניתן . על המעיין להביא בחשבון חפיפה סבירה במעבר משלב לשלב , שכן מטבע הדברים קווי התפר בין השלבים אינם חדים . כל שלב ארך כחודש ימים . יחידת התיעוד היא המילה , המשמשת גם ערך מילוני . ההגדרה של מילה במחקר הזה היא ' מבע המסוגל לעמוד בפני עצמו ' . רוב המילים שקופות הן , כלומר ניתן לייחס אותן למילת מופת מסוימת בוודאות יחסית . המונח " מילת מופת " מציין כאן את המילה המשוערת שעילי התכוון לבטא מתוך לשון המופת שהתכוון לרכוש . מילת " כ ֽובע המופת . " יש להעיר נרשמה שלשון בצד מילת המופת התיעוד אינה ; בהכרח במקרה לשון הצורך קהל סומנה המבוגרים בה ההטעמה , אלא הלשון , כגון שעילי נחשף אליה ; למשל הכינוי לחמור H ́əʾ : בנוי על פי מילת מופת המחקה את

האקדמיה ללשון העברית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר