רונית עיר־שי אפיסטמולוגיה, תאולוגיה ופמיניזם דתי המסע האינטלקטואלי של תמר רוס

עמוד:12

האורתודוקסי והפילוסופיה של ההלכה . האם מדובר בהתפתחות מקרית ? האם הסקרנות האינטלקטואלית שהניעה אותה לכתוב דיסרטציה על תנועת המוסר גילמה בחובה דילמות , פרדוקסים או בעיות פילוסופיות הקשורים גם לפמיניזם הדתי ולתאולוגיה של ״התגלות מצטברת״ ? האם הפילוסופיה הדתית של הרב קוק יש בה לרמז על החוט הנרקם במסע האינטלקטואלי הזה ? האם יש מכנה משותף בבסיס המוטיבציה לעסוק בנושאים האלה דווקא ? האם יש לראות במסעה האינטלקטואלי רוחני התפתחות הדרגתית לעבר תפיסות חדשניות ואולי אף ביקורתיות חתרניות , או שמא יש בו תפיסות העומדות על מישור אחד שבמרכזן שאלות אפיסטמולוגיות תאולוגיות מזוויות שונות . התשובה , כפי שנראה , מורכבת מאלו ומאלו ; ובכל זאת אין מדובר בדיכוטומיה קרועה בנוסח הרב סולובייצ׳יק , הרואה במציאות חייו של האדם הדתי המודרני שניות סוערת ותנועה דיאלקטית בין קצוות שונים . אדרבה , ברוח משנתו של הרב קוק , שהיא מן המפתחות הברורים להבנת משנתה של רוס , היא שואפת במסעה האינטלקטואלי להתגבר על הפיצול בין החשיבה הדתית לבין החשיבה הרציונליסטית החילונית . ואכן , פיצול זה כבר אינו נראה כה דיכוטומי במשנתה כפי שהיה בראשית דרכה . בדברים שלהלן ננסה אפוא לעקוב אחר מפעלה האקדמי של תמר רוס ולברר מהן השאלות הפילוסופיות העומדות בבסיס חקירתה ; כיצד תחומי הדעת השונים שעסקה בהם מצטרפים בסופו של דבר לתמונה קוהרנטית והרמונית המעניקה פשר לתכנים השונים של חקירתה האינטלקטואלית ולמבני המחשבה המורכבים שנוצרו ; ומהי תרומתה הייחודית לתאולוגיה היהודית בדור הזה . רבים מהוגי הדעות הגדולים שואבים מילדותם ומבית הוריהם את מושאי החקירה וההתבוננות ואת הדילמות הבסיסיות המלוות אותם במהלך חייהם . ייתכן אפוא שאת פשר המסע האינטלקטואלי של תמר אפשר לבקש בבית הוריה , במעיין שממנו שאבה את התשוקה ללימוד ואת הדילמות הבסיסיות המתוות את החיפוש הרוחני והאינטלקטואלי שלה במהלך השנים . ביוגרפיה וקריירה תמר רוס נולדה בדטרויט , מישיגן , בינואר 1938 למשפחה אורתודוקסית בעלת שורשים חסידיים מובהקים . סבה של תמר , ר׳ ישראל אלעזר , היה דמות מפורסמת בכמה ממרכזי החסידות בפולין וממקורביו של בעל ״שפת אמת״ . בשנת 1920 היגר לטורונטו שבקנדה . אביה של תמר , ירחמיאל אלימלך וולגלרנטר התחנך בשנותיו הראשונות 2 הסקירה שבסעיף הבא מתבססת בעיקר על שיחותיי עם תמר , על חומרים שונים ששלחה לי , על ההקדמה לספרה Expanding the Palace of Torah וכן על הפרק הביוגרפי שכתבה מרים קיי אך טרם פורסם . אני מודה למרים על שהתירה לי לעיין בכתב היד .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר