רונית עיר־שי אפיסטמולוגיה, תאולוגיה ופמיניזם דתי המסע האינטלקטואלי של תמר רוס

עמוד:11

רונית עיר שי אפיסטמולוגיה , תאולוגיה ופמיניזם דתי המסע האינטלקטואלי של תמר רוס פרופ׳ תמר רוס היא הוגת הדעות המובילה של הפמיניזם האורתודוקסי בעולם היהודי , אך העיסוק שלה בפמיניזם אפשר לה לתהות על שאלות תאולוגיות ואפיסטמולוגיות גדולות יותר : האם אפשר ליישב באופן עמוק בין ביקורות חוץ דתיות ובין מחויבות למסורת הדתית מתוך הכרה מלאה בכך שהיא אינה נושאת בהכרח את ערך האמת במובן האונטולוגי ? האם האפיסטמולוגיה המרוקנת אמתות דתיות מערך האמת הקלאסי שלהן יכולה להתיישב עם תאולוגיה מלאת חיים , מחויבת ומסורה ? האם ״תמימות שנייה״ ביחס למסורת היא בגדר האפשר ? רוס מתמודדת עם השאלות המורכבות האלה מתוך שימוש בכלים של הפילוסופיה האנליטית , ובייחוד הפילוסופיה של השפה , של החוק ושל התודעה , ותשובותיה מפתיעות ועמוקות . המסע האינטלקטואלי של תמר רוס החל עם עלייתה ארצה והגיע לשיאו בספרה . Expanding the Palace of Torah את המסע הזה אפשר לתאר בדרכים רבות . הוא נראה חידתי מאוד , שכן תחומי המחקר שעמדו במרכז עיסוקה האקדמי של תמר לכאורה כה שונים זה מזה : תנועת המוסר , הרב קוק , ההיבט התאולוגי של הפמיניזם * מאמר זה פורסם לראשונה באנגלית . ראו : Ronit Irshai , “ Tamar Ross : An Intellectual "Portrait , in : Tamar Ross – Constructing Faith , Library of Contemporary Jewish Philosophers , edited by Hava Samuelson and Aaron W . Hughes , Leiden - Boston : Brill , . 2016 , pp . 1 - 40 אני מודה להוצאת בריל ולעורכי הסדרה חווה סמואלסון ואהרון האגס על הרשות שניתנה לי לפרסם אותו גם בעברית . כמו כן אני מודה לעוזר המחקר שלי דביר חדד על עזרתו המסורה בעריכת המאמר בעברית . Tamar Ross , Expanding the Palace of Torah : Orthodoxy and Feminism , London / 1 Hanover : Brandeis University Press / University Press of New England , 2004 ( להלן : . ( Ross 2004 ספר זה יצא גם בעברית , ראו : תמר רוס , ארמון התורה ממעל לה , תל אביב : עם עובד תשס״ז ( להלן : רוס תשס״ז ) .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר