פתח דבר

עמוד:8

ולבסוף , הקשב למציאות המשתנה - משום שתמיד הקשיבה לאתגרים החדשים אל מול התפיסות הדתיות ולא ביטלה אותן כלאחר יד , וזאת תוך גיוס התאוריות הפילוסופיות העכשוויות ביותר , להן מצאה לרוב הד בהגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק , כדי לנסות ולגשר דרכן על הפער בין התובנות הדתיות לתפיסות המדעיות והמוסריות החדשות הרווחות בחברה . תמר רוס היא דוגמה ומופת למהפכנות מפליגה בתוך עולם שמרני . מהפכנותה לא נועדה לערער את הקיים אלא לבחון את גבולותיו , ולאתגר את נורמות היסוד שלו . באופן פרדוקסלי נועדה המהפכנות לבסס את הקיים על יסודות איתנים יותר . ההתמודדות של האורתודוקסיה עם המודרנה הגיעה לשיאים חדשים בפועלה של תמר רוס , וזאת מתוך אישיותה המתאפיינת בצניעות , בענווה , במתינות , ברוך ובמאור פנים . בדומה לרב יוסף דוב סולובייצ׳יק , שהגדיר עצמו בראש ובראשונה כמורה , אף תמר רוס היא מורת דרך שהעמידה דורות של תלמידות ותלמידים . המאמרים בקובץ זה , פרי עטם של מיטב החוקרים , פרושים על פני התחומים שהיוו את הציר עליו סבב עולמה המחקרי וההגותי של תמר : תורת הרב קוק , תאולוגיה ופמיניזם דתי . אנו מבקשים להודות מקרב לב לכל התורמים , אשר לולא עזרתם הנדיבה ספר זה לא היה רואה אור : מכון הדסה - אוניברסיטת ברנדייס ; מכון שלום הרטמן - ירושלים ; המרכז ע״ש פניה גוטספלד הלר לחקר האישה ביהדות - אוניברסיטת בר אילן ; משפחת מנדל שפירא ; סוזן ומיכאל הוכשטיין ; משפחת לינדנבאום . יעמדו כולם על הברכה . העורכים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר