תוכן העניינים

עמוד:6

טובה כהן ״כל עוד נפשי בי אזכר תורת משה״ - המשוררת רחל מורפורגו ( 1871 - 1790 ) כלמדנית 245 מרגלית שילה סיפור קליטה כסיפור של העצמה נשית - סיידה בינת , בת תימן 275 רונית עיר שי בין כבוד לשוויון : על מגמת ההתנגדות לקריאת נשים בתורה 301 אדם פרזיגר פמיניזם , מינות וגבולות האורתודוקסיה היהודית בארה " ב 327 Sylvia Barack Fishman Apprentice Jews : Social Jewishness and Conversion in Jewish Literature and Contemporary American Jewish Life 9 * Miriam Feldmann Kaye Playing the Language Game : The Meaning of Religious Language in the Theology of Tamar Ross 25 * Yehuda Gellman Liberalism , Communitarianism , and Orthodox Jewish Feminism 59 * Moshe Idel Some Observations on Gender Theories in Hasidism 83 *

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר