פתח דבר

עמוד:6

מן המהדורה מחדש . אותה מהדורה כוללת אפוא שני טפסים שונים הנבדלים זה מזה בחילופי נוסח ובהבדלים טיפוגרפיים . במהדורת הדפוס על שני טפסיה הושמטו בכוונת–מכוון השער ( הפרק ) השישה עשר של החיבור , וכן חלק מן השער הרביעי ; חטיבות טקסטואליות אלה מצויות לפנינו בכל כתבי היד ששרדו . אחד מכתבי היד של ' מכתב תחיה ' הועתק במאה הט " ו בידי סעדיה בן מימון אבן דנאן , תלמיד חכם , משורר והיסטוריון שחי רוב ימיו בספרד . סא " ד ביקש להשיג על החיבור שהעתיק ולכן הוסיף לכתב היד מאמר קצר וכינה אותו ' אקלידא דתחיית המתים ' . במאמר זה המחבר מבקש לדחות את תפיסתו של יא " ז לגבי תחיית המתים ולהתפלמס עם דבריו . הפולמוס אינו עוקב אחר מבנהו , טיעוניו או השקפותיו של בעל ' מכתב תחיה ' , אלא מבקש להציע הבנה שונה לחלוטין של המושג . ' אקלידא דתחיית המתים ' כתוב כחיבור אזוטרי שהמחבר מסתיר בו את משמעות דבריו ואינו מפרט אותם , תוך הדרכה למעיין הנבון איך לפענח את כוונת המחבר . שני חיבורים חשובים אלה שופכים אור על הפולמוס שהסעיר את קהילות ישראל במאה הי " ג , ומוסיפים עומק לדיון שהעניין בו נמשך גם במאות הבאות . הרעיונות המתבררים בהם מאפשרים למפות מחדש את השיטות בסוגיה סבוכה זו , וללמדנו כי הוויכוח על מהות התחייה לא הוכרע , לפחות לדידם של שני המתפלמסים המובאים לפנינו . אף כי הנושא חשוב ומרכזי במחשבה היהודית , ואף על פי שאחד משני חיבורים אלה , ' מכתב תחיה ' , הודפס ברובו במאה הט " ז ואף צוטט או נידון בקצרה בכמה חיבורים במאות ט " ז - י " ז ( ראו להלן ) , נשכח זכרם של שני החיבורים הללו בספרות הרבנית ובמחקר . מחקר זה מבקש לפרסם לראשונה מהדורה מדעית מלאה של שני הטקסטים , להציע סקירה , דיון וניתוח של השקפותיהם על אודות מהות תחיית המתים , ולהשיב פנינים אבודות אלה לספרותנו . ספר זה הוא פרי עיסוקי רב השנים במשנתו ההגותית של הרמב " ם , ובסוגיית עיקרי האמונה , והוא מצטרף למחקרים קודמים שפרסמתי בנושאים אלה . הוקרה ותודה שלוחות לד " ר רפאל ישפה שעודד אותי להעמיק בסוגיית העיקרים ולפרסם את מסקנותיי עוד בראשית דרכי האקדמית . הערכה מיוחדת נתונה לפרופ ' דב שוורץ , חתן פרס א . מ . ת לשנת 2015 וראש היחידה ללימודים בין – תחומיים באוניברסיטת בר – אילן . מחקריו שבכתב האירו את עיניי טרם כניסתי בשערי האקדמיה , ולאחר מכן זכיתי גם לתורתו שבעל – פה . בהנחייתו כתבתי את עבודותיי המחקריות , ובכללן עסקתי רבות בסוגיית עיקרי האמונה . אישיותו ומאור פניו , רוחב דעתו , היקף ידיעותיו ומעיין יצירתו הנובע היו לי לאות ולמופת , ועידודו והכוונתו הביאוני עד הלום . עדי הנוסח של החיבור השתמרו בכמה אוצרות ספרים ברחבי העולם . אני מודה לספריות ולמוסדות שאפשרו לי לצלם ולפרסם מתוך כתבי היד והדפוסים הראשונים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר