פתח דבר

עמוד:5

פתח דבר בספר זה מוגשת מהדורה מדעית של שני חיבורים על תחיית המתים . הראשון , המכונה ' מכתב תחיה ' או ' מכתב התחיה ' , נכתב בראשית המאה הי " ד בידי יהודה אבן זבארה ( להלן : יא " ז ); החיבור השני , ' אקלידא דתחיית המתים ' , נכתב במאה הט " ו בידי סעדיה בן מימון אבן דנאן ( להלן : סא " ד ) , כהשגה על החיבור הראשון . שני החיבורים נבדלים זה מזה במבנה , בהיקף , בנושאי הדיון ובהשקפותיהם על תחיית המתים ופרטיה . ' מכתב תחיה ' הוא חיבור בעל מבנה ברור בן כמה פרקים המסודרים בסדר נושאי . רוב החיבור עוסק בענייני תחיית המתים – מהות המושג וניתוח סוגיות מרכזיות בו – תוך דיון במקורות חז " ל ובדברי רמב " ם , רמב " ן ו ' הרב מורי , ר ' אהרן הלוי ' , שהוא אהרן בן יוסף הלוי מברצלונה ( רא " ה ) , תלמיד הרמב " ן . תרומתו העיקרית של החיבור היא בבירור דקדקני של השיטות , תוך ניסיון להתמודד עם הקושיות העומדות לפתחה של כל אחת מהן והצעת פירוש למקראות ולדברי חז " ל לפי כל שיטה . חשוב במיוחד ההסבר המפורט שיא " ז מציע לשיטתו של רבו , רא " ה , שדבריו בנושא קצרים ותמציתיים והם פורשו במאות הבאות באופנים שונים . חשיפת הסבריו של תלמיד בבית מדרשו של רא " ה מסייעת לעמוד על כוונתו של רא " ה ולהבין את הפשר האמתי של דבריו . בנוסף , החיבור עוסק בעניינים ובסוגיות רחבים יותר הקשורים לדיון המרכזי על אודות התחייה . בין עניינים אלה ניתן לציין את חישוב הקץ המפורט שערך המחבר , וכן עיונים בתמות מקראיות הקשורות לדין האלוהי , דוגמת חטאו של אדם הראשון ומהות עונשו , חטא מי מריבה וחטא העגל ומהות הדין בראש השנה . מדברי המחבר ניתן להסיק על השקפותיו בנושאים שהוא אינו דן בהם באופן מובהק אך הם נלמדים מכללא , כמו תורת הנס , המלאכים ותפיסת הספירות שלו . כדרכם של טקסטים רבים שכתבו פילוסופים יהודים בימי הביניים , אף חיבור זה כולל דיון בסוגיות מקראיות וחז " ליות ו ' דרושים ' שבהם המחבר מפתח את המימרות החז " ליות בנושאי דיוניו . ' מכתב תחיה ' שרד בכמה כתבי יד שהועתקו במאות י " ד - י " ח . הם מעידים על מסורות נוסח שונות וכוללים הערות שנכתבו בידי מעתיקים או קוראים שונים . חלק הארי של החיבור נדפס פעם אחת במאה הט " ז , אך מסיבות שונות הודפס אותה שעה חלק

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר