הרב מקס מרדכי יוסף – בין רפורמה לציונות

עמוד:14

לאמתו של דבר , ספרו של הרב יוסף הוא קריאה מאשימה נגד עמיתיו , הרבנים הליברלים . מעניין שהרב יוסף לא החשיב במיוחד את הנאו אורתודוקסייה הגרמנית . אולם לגבי עמיתיו הרבנים הליברלים סבור היה הרב יוסף , שהם אשמים בנזק הכבד שנגרם ליהדות בגרמניה המודרנית . בכוונה הם הזניחו את היסוד הלאומי החזק שיש ביהדות , ואפילו דיכאו אותו וצמצמו את היהדות לכדי עוד השתייכות דתית , אחת מני רבות הנמצאות בגרמניה המודרנית . בכך נכשלו בהשגת מטרתם המוצהרת , דהיינו התחדשותה של היהדות במסגרת המודרנה . במקום זאת אפשרה תנועת הרפורמה , בלי כוונה , את היכחדותה של היהדות בתמיכה שנתנה לאקולטורציה , ובכך ביטלה את מודעותם של היהודים להיותם יהודים ואת גאוותם על שייכותם ללאום היהודי . הטענה הזאת נעשתה לטענה הבסיסית של דור שלם של יהודים צעירים אחרי מלחמת העולם הראשונה , עשר שנים אחרי פרסום ספרו של הרב יוסף , ויש לה יסודות איתנים מאוד . הרב יוסף אמנם היה מודע היטב לכוונה הראשונית של אנשי הרפורמה היהודים , שהייתה ההפך הגמור מהתופעה המעציבה שתיאר בזמנו . אך בעיניו יש למדוד את היעילות המתמשכת של התנועה לפי תוצאותיה . תנועת הרפורמה נוסדה בתחילת המאה התשע עשרה ובאה להילחם במגמה עיקשת של חילוניות ואדישות לדת , בייחוד בקרב יהודים עשירים ומשכילים במערב אירופה . התנועה לא הייתה תגובה לעובש שהעלתה המסורת , אלא תגובה להשפעות ההרסניות של ההשכלה הקיצונית ושל האמנציפציה האזרחית על שמירת מצוות היהדות . עקב רעיונותיה של ההשכלה דווקא , ואפילו עוד יותר מחמת נפילתן של חומות הגטו וסופו של הלחץ הפנימי לאחר מכן , רבים מיהודי גרמניה הפנו עורף לבית הכנסת . תנועת הרפורמה הייתה ניסיון להגיב להתפתחות הזאת . אנשי התנועה ראו בעצמם לא את המחלה אלא את התרופה למשברי היהדות המודרנית . ההפרטה הכללית של הדת במאה התשע עשרה גרמה לשמירת המצוות להיות תלויה במניעי הפרט ובמחשבותיו , וסמכותה המשפטית והחברתית של הרבנות נעשתה תלויה במוכנותו של הפרט לקבל אותה מרצונו . לטענת אנשי תנועת הרפורמה , כדי לספק ליהודים מניע להישאר יהודים בעידן המודרני יש למצוא את מהות היהדות במשהו שאינו ההלכה ואשר קיים מחוצה לה . שלא כמשה מנדלסון , שפעל רק חמישים שנה לפני כן , הוגי הדעות היהודים הליברלים שאפו לקבוע את מהות היהדות במסגרת תרומתה המקורית לתרבות העולם , ולא בדברים המפרידים את היהודים מתרבות העולם . התאולוגיה של תנועת הרפורמה הלכה בעקבות רעיון זה והתפתחו בה כמה תאוריות מעניינות המבוססות על מושגים יהודיים מסורתיים , תאוריות שמטרתן לתמוך באותו בקצרה על ספרו של הרב יוסף אצל מאיר , ״יהדות ליברלית״ ( לעיל הערה , ( 3 עמ׳ Eloni , ; 245 – 244 Zionismus ) n . 4 above ( , p . 209 ; Christian Wiese , Challenging Colonial Discourse , Leiden 2005 , pp . 327 – 328

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר