היהדות על פרשת דרכים

עמוד:4

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , רון מרגולין , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , חיים קרייסל , אבי שגיא הספר יוצא לאור בסיוע : עמוס כהן הקתדרה ע " ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ 'יק מסת " ב 978 - 965 - 226 - 500 - 5 © 2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ח דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר