מבוא: מחוזות הזיכרון של מיכאל פייגה דוד אוחנה

עמוד:12

אלת החוכמה , העולה במעופו עם ערב וכך מפענח אירועים היסטוריים רק בפרספקטיבה הולמת של ריחוק בזמן , הסוציולוג מפרשם בזמן התרחשותם , ב ’ זמן אמת ' . פייגה תיעד את עיצבונותיה של החברה הישראלית והנציח את הזוכרים ואת מעשה הזיכרון , את התרבות הפוליטית הרדיקלית הבאה לביטוי במעשה החברתי , ואת מרכיביה של המיתולוגיה הישראלית . קהילות חוויה פוליטיות פייגה ביקש להעמיק בבדיקת מקומו של ' המקום הישראלי ' , כלומר , לבחון את זהותה הדינמית , את דימויה הקולקטיבי המשתנה ואת תפיסתה העצמית של החברה הישראלית ההולכת ומופרטת . אפשר להגדיר מקום כשילוב של מרחב וזמן , ואלה ליוו את מפעלו המחקרי כחוט השני . ראשיתו של מחקרו התמקדה בשתי התנועות הפוליטיות החוץ פרלמנטריות במחצית שנות השבעים של המאה ה , 20 גוש אמונים ושלום עכשיו . היכרותו עם מפעל ההתנחלות החלה בעבודת דוקטורט באוניברסיטה העברית שעובדה לספר שתי מפות לגדה : גוש אמונים , שלום עכשיו ועיצוב המרחבהישראלי ( . ( 2002 בספרו ערך מחקר משווה בין שתי התנועות הפוליטיות החשובות ביותר שפעלו בישראל – גוש אמונים ושלום עכשיו . לשם כך החל בניתוח השתלטותה של התנועה הציונית על המרחב הישראלי באמצעות הרחקתם של היהודי הגלותי והערבי היליד . הנכחת זיכרון של האחד היא בה בעת מחיקת זיכרון של ' האחר ' ; וכינון המרחב הוא ניכוס של טריטוריה או הזרתה . קו ישר עובר מ ’ גאולת הארץ ' , ועברות שמות היישובים בה ועד להענקת שמות מקראיים להתנחלויות ביהודה ושומרון . עיצוב המרחב ותפיסת הזמן כרוכים אפוא זה בזו . המשגת הטריטוריה שנכבשה ב 1967 בידי הימין הדתי המשיחי נעשתה במונחים של מימוש הברית עם האל וציווי הארץ המובטחת והצלחתו נבעה משילוב הרטוריקה המשיחית עם האתוס הלאומי חילוני של הציונות . המחנה האידאולוגי הנגדי , שלום עכשיו , שביקש להימנע משליטה על עם אחר כרך בכך גם הוא את תפיסת הגבולות והמרחב שלו בתפיסתו את הציונות ומקומה בהיסטוריה . הארץ משנה זהות : מארץ יעודה הנשלטת בידי זרים היא נעשית ארץ מולדת . ציוני , לדעת פייגה , הוא מי ששני תהליכי שינוי זהות – זה של האדם וזה של 5 מיכאל פייגה , שתי מפות לגדה : גוש אמונים , שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל , מאגנס , ירושלים . 2002 6 שם , עמ ' . 24 - 22

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר