מבוא: מחוזות הזיכרון של מיכאל פייגה דוד אוחנה

עמוד:9

מבוא : מחוזות הזיכרון של מיכאל פייגה דוד אוחנה סוציולוג בעירו בדפי קורות החיים של כל אקדמאי , נמצא בדרך כלל מספר עמודים שהחוקר מתעד בהם במילותיו שלו את מפעלו המדעי ואת תכניות המחקר שלו לעתיד לבוא . הסוציולוג והאנתרופולוג מיכאל פייגה ציין תחת הכותרת ' פעילויות אקדמאיות נוכחיות ' , שני ספרים שבכוונתו לכתוב . הראשון Ultimate Places ( שם זמני ) , שאפשר אולי לתרגמו כ ’ מקומות מכוננים ' ; והשני – הנצחת דוד בן גוריון בחברה הישראלית , ספר שהתכוון להשלים יחד עמי . בשיחות בעל פה הוסיף שהוא מתעתד להשלים מחקר בנושא ' ארכאולוגיה ולאומיות ' , שכמה מפרקיו מאמריו ראו אור בעבר בכתבי עת מדעיים שונים . הספר שלפנינו , על דעת המקום : מחוזות זיכרון ישראליים , הוא הגשמה של מקצת מתכניותיו של פייגה אשר חייו נקטפו בטרם עת בפיגוע במתחם שרונה ב 8 ביוני . 2016 הקובץ דן במקומו של המקום הישראלי והוא עדות להיקף מחקריו של פייגה במרחב ובזמן ולעומק ניתוחיו . המחקרים נפרשים על פני המפה ( או המפות ) של מדינת ישראל ; הם בוחנים לב וכליות של הגוף החברתי הישראלי , כאילו היה החוקר רופא סוציולוג ; ונפרשים בסבלנות לאורך שנים שהוא עקב בהן , עקב בצד אגודל , אחר זיקתם של הישראלים למרחב ולזמן : החל במאמרו העצמאי הראשון ' הניחו להולכים ? : יחסן של גוש אמונים ושלום עכשיו למרטירים תנועתיים ' ( ( 1996 ועד מאמרו האחרון ' הרחם שאנחנו כמהים אליו : מאפייני הבית המתנחלי אמוני והתפתחותו ’ ( . ( 2016 ההיסטוריון הצרפתי היהודי פייר נורה , שנודע בזכות המושג שטבע ' מחוזות זיכרון ' , ציין בהרצאתו אשתקד באקדמיה הלאומית הישראלית , כי בעשרים השנים החולפות חלו שינויים משמעותיים ביחסי הגומלין שבין זיכרון לזהות . 1 מיכאל פייגה , ' הניחו להולכים ? : יחסן של גוש אמונים ושלום עכשיו למרטירים תנועתיים ' , עמ ' 367 בספר זה . 2 מיכאל פייגה , ' הרחם שאנחנו כמהים אליו : מאפייני הבית המתנחלי אמוני והתפתחותו ' , עמ ' 51 בספר זה . 3 פייר נורה , , ‘ Memory : From Liberty to Tyranny ‘ הרצאה באקדמיה הלאומית למדעים , 16 בפברואר . 2016

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר