תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא מחוזות הזיכרון של מיכאל פייגה מאת דוד אוחנה 9 שער ראשון : במקומו של המקום א . הרחם שאנו כמהים אליו : מאפייני הבית המתנחלי - אמוני והתפתחותו 51 ב . ארצנו הקטנטונת : מודל , אוטופיה ומציאות בישראל ובמיני - ישראל 86 ג . ' זה סיפור על מקום וזה המקום ' : דיוניסוס בסנטר ומבט נוסף על ההיסטוריוגרפיה הישראלית 117 ד . יש " ע זה כאן , שטחים זה שם : פרקטיקות מדעיות וכינון המרחב בישראל 155 שער שני : אתרים של טראומה ה . מתנחלי גוש אמונים ופינוי ימית 193 ו . מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הישראלי : שבר מול המשכיות 210 ז . רצח רבין והשוליים האתניים של הציונות הדתית 226 שער שלישי : חפירות הזיכרון ח . הארכאולוגיה ועיצוב המרחב הישראלי : כנסי החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה 257 ט . ארכאולוגיה , אנתרופולוגיה ועיירות הפיתוח : עיצובו של המקום הישראלי 270 י . הענקת שמות מקראיים למקומות בנוף הארץ : המקרה של ' גוש אמונים ' 287 יא . חזון העצמות השבורות : חרדים מול ארכאולוגים בעיר דוד 296 יב . הקהילות המדומיינות של הארכאולוגיה : על לאומיות , אחרות ופני השטח 323 שער רביעי : מחוזות ההנצחה יג . הניחו להולכים ? : יחסן של גוש אמונים ושלום עכשיו למרטירים תנועתיים 367 יד . האנדרטה לאסון המסוקים ופרדוקס הפרטת ההנצחה של חללי הלאום 387 טו . יצחק רבין : הנצחתו והנצחת הנצחתו 412

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר