על דעת המקום מחוזות זיכרון ישראליים

עמוד:4

ספריית אסיף המערכת האקדמית פרופ ' עופר שיף ( יו " ר ) ד " ר אבי בראלי פרופ ' אסתר מאיר גליצנשטיין ד " ר פולה קבלו ריכוז עריכה , הגהות וזכויות יוצרים : יעל אופיר עריכת מפתח והגהות : הדס בלום עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : ספי עיצוב גרפי , באר שבע הבאה לדפוס : סמדר רוטמן נדפס בארט פלוס , ירושלים אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי – אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב 978 - 965 - 510 - 116 - 4 תשע " ז 2017 © כל הזכויות שמורות למכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב קריית שדה בוקר

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר