תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה בית המקדש השלישי 7 מבוא הרקע להיווצרות הקבוצות ; 29 יחס הציבור האמוני אל ההר 17 ; 33 עבודת השדה ; 40 המחקר ; 43 מבנה הספר 47 פרק א עלייה להר 51 גבולות וגדרות ; 54 הסוגיה ההלכתית ; 58 הפעולות הנגזרות מהביקור בהר ; 59 הטאבו והכריזמה וזיקתם למקום הקדוש ; 61 מנהגים חדשים ומחודשים 71 פרק ב זיכרון 83 זיכרון קיבוצי וזיכרון חלופי ; 86 מחזורי המקדש - סקירה ; 88 מאפיינים משותפים ; 97 מושגים ומשמעותם החלופית ; 98 הקבלות בין תקופת בית שני לימינו 109 פרק ג נשים ונשיות 118 אם ובת : האידאל הנשי של מכון המקדש ; 122 תנועת ' נשים למען המקדש ' 130 פרק ד הקרבן והריבון 142 חידוש עבודת הקרבנות ; 143 הקרבת קרבן – כינונה של ראשית נצחית ; 146 הקרבן במחזורי המקדש ; 147 הטקסים ; 154 משמעויות : מהלכים , חזון , סתירה פנימית ; 163 הקרבת קרבנות וכינון הסנהדרין 165 סיכום 171 נספחים מסמך הקמת ארגון שוחרי המקדש ; 185 סיכום דיוני הרבנות 185 הראשית בשאלת הביקור בהר הבית ; 186 פגישת ייסוד ארגון ' הסנהדרין ' 188 רשימת מקורות 191 מפתח 208 תקציר באנגלית i

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר