'במהרה בימינו...'

עמוד:4

ספריית חקר המערכת האקדמית פרופ ' אסתר מאיר גליצנשטיין ( יו " ר ) פרופ ' אורי ביאלר פרופ ' אביבה חלמיש פרופ ' אסף לחובסקי פרופ ' דליה עופר ד " ר מיכאל פייגה ז "ל ד " ר קובי פלד ד " ר פולה קבלו ד " ר דניס שרביט בזמן עריכת ספר זה נרצח ד " ר מיכאל פייגה . יהי זכרו ברוך . עריכת לשון : יחיאל קמחי הגהות : מיכל זילברמן עיצוב העטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד : שרה לוי ריכוז עריכה וטיפול בזכויות יוצרים : הדס בלום הבאה לדפוס : סמדר רוטמן נדפס באופסט נתן שלמה , ירושלים אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל אמצעי - אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב ISBN 978 - 965 - 510 - 104 - 1 דאנאקוד 124600100011 תשע " ז 2017 © כל הזכויות שמורות למכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן גוריון בנגב קריית שדה בוקר

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר