מבוא

עמוד:10

כך , כל פרק ופרק הוא למעשה סרטוט קווי המ ִתאר של ג ִזרתה של תקופה נתונה אשר לתכנים , לדרכים ולאמצעים הננקטים בעשייה החינוכית , אבל נקודת העוגן של כל גזרה וגזרה כזו נותרת אחת , יחידה וקבועה : הילד . אשר על כן ארגנו את הספר בשמונה פרקים , אשר שמותיהם מייצגים שמונה פרדיגמות שונות בחינוך לגיל הרך לדורותיו : בחרנו להציג את שמונת פרקי הספר באמצעות שמונה כותרות : ( 1 ) הילד הרך ; ( 2 ) הילד העברי ; ( 3 ) הילד הישראלי ; ( 4 ) הילד טעון הטיפוח ; ( 5 ) הילד כמדען ; ( 6 ) הילד הפעיל ; ( 7 ) הילד האורייני ; ( 8 ) הילד בעידן הפוסט מודרני . חלוקה זו מציינת צמתים ומפנים שהתרחשו בחשיבה החינוכית . הם התרחשו בד בבד עם אירועים היסטוריים בארץ או בעולם . אירועים אלו מצוינים במבואות לפרקי הספר באופן הזה : ( 1 ) הרקע ההיסטורי להקמת גן הילדים באירופה מתואר בפרק ‘ הילד הרך ' ; ( 2 ) תקופת היישוב בארץ ישראל מתוארות בפרק ‘ הילד העברי ' ; ( 3 ) הקמת המדינה , תקופת העליות הגדולות וקליטת העולים הרבים עד מלחמת ששת הימים מתוארות בפרקים ‘ הילד הישראלי ' ו ' הילד טעון הטיפוח ' ; ( 4 ) הפערים העדתיים והחברתיים שנחשפו בארץ והשפעות מהעולם המערבי ‘ משבר הספוטניק ' והשפעת תורת פיאז ' ה מתוארים בפרקים ‘ הילד כמדען ' ו 'הילד הפעיל ' ; ( 5 ) התפתחות התאוריות העוסקות בתהליכי רכישת שפה , תורתו של ויגוצקי ותורת האינטליגנציות המרובות מתוארת בפרק ‘ הילד האורייני ' ; ( 6 ) המהפכה הטכנולוגית והגלובליזציה של העולם המערבי בשלהי המאה העשרים מתוארות בפרק ‘ הילד בעידן הפוסט מודרני ' . שש תקופות היסטוריות — שמונה פרקים בתולדות החינוך בגיל הרך . שמונת פרקי הספר מציגים אפוא מאה שנות חשיבה ועשייה אינטנסיביות בשדה החינוך בגן הילדים . המטפורה ‘ גן ילדים ‘ עצמה היא ביטוי ציורי ואידאי לעולם התרבותי שנהגה ונבנה בעבור הילד הרך . הנה כי כן , בספר זה אנו מבקשות לעסוק במאה שנות גן הילדים בארץ ישראל . כדי להבין את ראשיתו של גן הילדים בארץ ישראל חשבנו שמן הראוי להידרש להקמתו של גן הילדים הראשון באירופה , שהיה אבן שואבת ומקור השפעה לגני הילדים הראשונים בארץ ישראל . הפרק הראשון בספרנו , שכותרתו היא ‘ הילד הרך ‘ , עוסק בייסוד גן הילדים באירופה ובאבות המייסדים .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר