תוכן העניינים

עמוד:4

המעבר מן הגן לכיתה א וכיתות א גני וֹ ת 163 תכניות הוראה ושיטות חינוך לילדים טעוני טיפוח בארץ ובעולם 169 פרק חמישי : הילד כמדען 178 תורת פיאז ' ה והשפעתה על הטיפוח הקוגניטיבי של הילד בגן 180 המהפכה המדעית ותכניות הלימודים הדיסציפלינריות 191 תכניות הלימודים בגיל הרך 199 פרק שישי : הילד הפעיל 209 גדעון לוין ופעילות הילד 210 הלמידה הפעילה 215 החטיבות הצעירות 218 הכשרת מחנכות והאקדמיזציה של מוסדות ההכשרה 228 הקמת האגף לחינוך הקדם יסודי 233 פרק שביעי : הילד האורייני 240 לב ויגוצקי ותורתו 242 תיווך בלמידה והשפעתו על התפתחות הילד בגיל הרך 251 ניצני אוריינות בגן הילדים 256 מתאוריה של התפתחות לתאוריות של המיינד ומאינטליגנציה לאינטליגנציות 271 מהלכה למעשה במערכת הגנים של רג ' יו אמיליה 274 פרק שמיני : הילד בעידן הפוסט מודרני 278 הילד הרך בעידן הפוסט מודרני 281 מ ' טובת הילד ' ל ' זכויות הילד ' בגיל הרך 282 רב תרבותיות וחינוך לרב תרבותיות בעידן הפוסט מודרני 287 תפיסות מגדריות וחינוך שוויוני בגיל הרך 298 שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בעידן הפוסט מודרני 300 תפיסות חדשות בחינוך בעידן הטכנולוגיה , המחשוב והתקשורת 304 תכניות הלימודים בגיל הרך בעידן הפוסט מודרני 310 הכשרת מורים וגננות בעידן הפוסט מודרני 319 אחרית דבר 322 רשימת מקורות 333 מפתחות 360

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר