תוכן עניינים

עמוד:6

שכחת ההיסטוריה ושוליות חברתית של יהודי אתיופיה בישראל 81 סיפוריהם האישיים של חברי המחתרות 87 סיפוריהםשלחבריםבמחתרת 88 EPRP טקלהמקונן 88 אביביטאו 100 משהבהטה 111 ממויהטיזזו 121 אוריטקלה 131 וורטאומקויה 141 גובזהאצ ' נפה 146 אדיסומאסלה 156 אדיסה דסאלן 167 סיפוריהם של חברים במחתרת 176 TPLF אתחלתי וולדה סלאסי 176 ברהנה הדרה 185 טסגאי דסטה 193 מקונן וובנה 200 חגוסהרגאי 205 סנדלאברהם 210 שאלקהאראיה 215 לטאברהןהדגו 221 סיוםאיגסו ( אברהם ) 227 אחריתדבר 233 ביבליוגרפיה 239

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר