תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים תודות 7 פתחדבר 9 פרופ ' חגי ארליך מפתחארגונים 12 מפתאתיופיה 13 הקדמה 15 מבוא : מלחמתהאזרחיםבאתיופיה 23 רקע היסטורי : אתיופיה המודרנית 23 המהפכה : מרד סטודנטים , הפגנות ענק ותפיסת השלטון על ידי דרג 27 : EPRP תנועת האוונגרד של אתיופיה וסופה הטראגי 30 : TPLF מתנועת שחרור אתנית קטנה למפלגה השלטת באתיופיה 43 הערות מתודולוגיות 55 איתור מרואיינים וביצוע הראיונות 55 ניתוח הראיונות 57 סוגיית הייצוגיות 58 אתיופיההמהפכנית : מבטתיאורטי 61 אתניות בחברה האתיופית 61 מגדר בחברה האתיופית 69 אידיאולוגיה מהפכנית באתיופיה 74

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר