המסע האחר

מתוך:  > המסע האחר

עמוד:4

David Ratner THE OTHER JOURNEY Life Stories of Israelis , Former Revolutionary Activists during the Ethiopian Civil War , 1974 - 1991 עריכה : נעם קצב עימוד ועיצוב הכריכה : קריסטינה מורדוכוביץ' האסופה רואה אור בשיתוף עם מרכז אפריקה ע " ש תמר גולן באוניברסיטת בן גוריון בנגב לשכת דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב לשכת הרקטור באוניברסיטת בן גוריון בנגב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 374 - 7 © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il תשע " ח 2018 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר