פתח דבר

מתוך:  > מצילי 1929 > פתח דבר

עמוד:8

ואכן , שעה שהקשיב רייה לצהלות השמחה העולות מהעיר , זכר שהשמחה הזאת עודנה בסכנה . שכּן , ידע מה שלא הבין ההמון הצוהל הזה , מה שכתוב בספרים , שחיידק הדבר לא מת ולא נעלם לעולם , שיכול להיות שהוא שקוע בשינה עשרות שנים ברהיטים ובמצעים , מחכה בסבלנות בחדרים , במרתפים , במזוודות , בממחטות ובין הניירות , ואפשר שביום מן הימים , לאסונם של בני האדם וכדי ללמדם לקח , יעורר הדּבר את חולדותיו וישלח אותן למות בעיר מאושרת . לידתו של ספר זה בתחילת , 2015 בערב שערכנו בכפרנו – נוה שלום / ואחת אל סלאם – במסגרת הפעילות לקראת פתיחת גן המצילים הבינלאומי בכפר . מציאותו והתמדתו של " חיידק הדבר " והחובה לצאת נגדו הן העומדות ביסוד הרעיון של הקמת הגן : לכבד ולהנציח את אומץ לבם , גבורתם ואנושיותם הנדירים של אנשים שבחרו לשים את נפשם בכפם , ולנסות להציל בני אנוש בעת מעשי ג ' נוסייד , רציחות המוניות , מעשי טבח שבהם נרצחו בני אנוש כמונו בשל שייכותם לקבוצה לאומית , דתית , אתנית , גזעית , פוליטית או מגדרית . 1 אלבר קאמי , הדבר , תרגום : אילנה המרמן , תל אביב : עם עובד , , 2001 עמ ' . 270 - 269

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר