הרוח שבחומר ישראל בקריאה חדשה

עמוד:4

Bonna Devora Haberman REREADING ISRAEL – THE SPIRIT OF THE MATTER עריכה לשונית : יעלה אקסלרוד רן תרגום : יניב פרקס עיצוב ועימוד : קריסטינה מורדוכוביץ' צילום שעל הכריכה : שמואל ברונז אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 321 - 1 © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשע " ז 2017 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר