פתח דבר

עמוד:12

אלא מציע מבט על על מאגרים וארכיונים של צילום שעליהם מבוססים מחקרים חזותיים , ובכלל זה מאמרים רבים בקובץ זה . לאור ניתוח חומרי הארכיון מראה אזולאי כי האופן שבו חומרים חזותיים נאספים , מוגדרים ומקוטלגים בארכיונים לוקה בהטיה פוליטית ברורה . על כן , במקום לראות בארכיון מוסד לחקר ההיסטוריה יש לראות בו זירה של מאבק נמשך בשאלת הריבונות . במאמר נא לשמור על הסדר ! מוזיאון לאומי וחניכה פוליטית נועה חזן מצביעה על תפקידיהן של תערוכות ותצוגות מוזיאליות שעניינן שחזור העבר בשימור סדר היום הלאומי בהווה . בחלק הראשון של המאמר היא עומדת על השימוש השונה באמנות שעושות תערוכת אמנות פלסטינית ותערוכת אמנות ישראלית ובוחנת באמצעות התערוכות את האידיאל של " אמנות לשם אמנות " למול האידיאל של " אמנות מגויסת " , זאת תוך דיון בתפקידיו ההיסטוריים של המוזיאון בחניכה פוליטית של אזרחים . בחלק השני של המאמר היא דנה בהתהוותו של תחום ביקורת המוזיאונים ובניסיונות המרכזיים לערער על האתנוצנטריות המובנית של המוזיאון ושדה האמנות . לבסוף היא מדגימה כיצד נשמרות כיום במוזיאון ישראל תפיסות אתנוצנטריות שמרניות וגזעניות דרך שתי תערוכות שהתקיימו בו במקביל . במאמרה של אורלי לובין למה הצבא צריך אותנו ? משמש הדימוי " אישה חיילת" על גלגוליו ההיסטוריים בסיס לדיון בסתירה הבסיסית בהגדרתה של מדינת ישראל כ " יהודית ודמוקרטית " . את השאלה " מדוע צה " ל זקוק לנשים " מציעה הכותבת להמיר בשאלות איזה פן ב " דמות העם " מעצב גיוסן של נשים לצה " ל ואיזה אתוס ישראלי משרתת הדמות הנשית בצבא . היא מראה כי גם אם גיוס נשים לצה " ל אינו אלא הצהרה שקרית על מחויבות לשוויון מגדרי אזרחי ולדמוקרטיה , הוא הביא להופעתן של נשים חיילות במערך ההסברה הממשלתי הישראלי כייצוג אולטימטיבי של המערביות , השוויוניות והדמוקרטיות של מדינת היהודים . כך הפכו דימויי האישה חיילת הממסדיים לדימוי מרכזי במאבק האידיאולוגי על דמות העם האוקסימורונית , היהודית דמוקרטית . ככל שהניגוד בין " יהודית " ל " דמוקרטית " ( שוויונית ) מתנקז לוויכוח על גיוס נשים לצה " ל , כך עיצובו של הדימוי הלאומי כדמוקרטיה שוויונית מחייב לא רק גיוס נשים לצה " ל אלא גם את הבלטתן כדימוי מייצג של המדינה . אולם ברגע שהאישה החיילת נעשתה מטפורה ל " דמוקרטיה " , הדימוי שלה צריך – על מנת לשרוד בתפקידו הסמלי – להעלים את אי גיוסם של מיעוטים פוליטיים אחרים . שכן אם מקבלים את הרעיון ש " גיוס פירושו שוויון " , הרי שמדינת ישראל אינה שוויונית ולכן אינה דמוקרטית .

הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר