תרבות חזותית בישראל

עמוד:2

Sivan Rajuan Shtang Noa Hazan Visual Culture in Israel An Anthology עורך קו אדום : גיורא רוזן המערכת : עוזי שביט דבי אילון נועם ברוך דנה פריבך חפץ עורכי סדרת העיצוב : מיכל גל וגיורא רוזן עורך גרפי : דקל בוברוב פונט : פרנק ריהל חופשי , עיצוב ינק יונטף עימוד : סטודיו ע . נ . ע . עטיפה קדמית : אניסה אשקר , אלופה 1 ( מוחמד עלי ) , , 2004 צילום צבע , גודל משתנה , באדיבות האמנית . עטיפה אחורית : אניסה אשקר , אלופה 2 ( מוחמד עלי ) , , 2004 צילום צבע , גודל משתנה , באדיבות האמנית . מסת " ב : 978 - 965 - 02 - 0827 - 1 © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד ולשנקר הנדסה . עיצוב . אמנות . נדפס בישראל , דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב By Hakibbutz Hameuchad Publishing House LTD , 2017 www . kibutz - poalim . co . il הספר יצא לאור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר