פתח דבר

עמוד:8

ארוכה מאז שנהגתה , וזכתה בימינו להתפשטות רבת פנים ולהכרה המקיפה שדרות רחבות ומגוונות בציבור הישראלי . בספר זה יש ניסיון להנגיש רעיונות מרכזיים של ר "נ תוך הצעת דרך חדשה להתמודד עם מורכבותם ומהפכנותם . הספר הוא פרי מחקר בתורת ר " נ בעבודת הדוקטור שהגשתי במסגרת התכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר – אילן , בהנחייתם של פרופ ' אבי שגיא ופרופ ' רון מרגולין , תחת השם " העיקר הוא האמונה – מושג האמונה במשנתו של רבי נחמן מברסלב " . הרעיונות והתובנות בתורת ר " נ , וכן אופק הפרשנות שבו בחנתי את הגותו , התגבשו אצלי במהלך שנים רבות מאז התוודעתי לדמותו המיוחדת ולתורתו , באמצעות לימוד בחברותא , העברת שיעורים והרצאות במסגרות שונות ושימוש תלמידי חכמים . לימודיי במסגרת התכנית ללימודי פרשנות ותרבות בבר – אילן ציידו אותי בארגז כלים , ובאמצעותו יכולתי לנתח ולהציג בבהירות את הרעיונות הברסלביים ולהבינם כמתפקדים בתוך מסגרות רחבות של תרבות , חברה , שפה וביקורת . הבנת הרעיונות בתוך מסגרת רחבה יותר שחררה אותם מהאילוץ " להסתדר " עם מסגרות מחשבתיות קיימות , ונתנה מקום למגוון הרעיונות המופיעים אצל ר " נ . הניסיון לשחרר את הגותו של ר " נ ממסגרות החשיבה המקובלות בחקר המיסטיקה הביא אותי לדון במושגים שלו באמצעות תאוריות וניתוחים שעשויים להיחשב רחוקים ממשנה זו . אחד השופטים של כתב היד העיר , בצדק , שהיה סביר יותר לבחון את תורת האין של ר " נ ביחס לתורת האין אצל המגיד ממזריטש מאשר לדון בה דרך מושג האינוּת של היידגר . עם זאת הוקדש המאמץ בספר זה , כאמור , להרחיב את תחום החשיבה על רעיונותיו של ר " נ אל מעבר למסגרת " הדמיון המשפחתי " הטריוויאלי , ולמקם אותם בהיסטוריה האינטלקטואלית וההרואית שבה הם נהגו . מובן שלאור הדיון הנוכחי יהיה זה אך טבעי לשוב ולדון מתוך הפרספקטיבה החדשה בהגותו של ר " נ במסגרת הפּנים חסידית / יהודית . התורות , השיחות והסיפורים של ר " נ מתפקדים גם כמסמכים תרבותיים ופילוסופיים , כתגובות לנושאים שמחוץ לספקטרום היהודי במובנו הצר וכמציעים מענה לבעיות חדשות שלא נידונו . חשיפת אפשרויות השפה ותפקידה במערך החברתי והתרבותי כפי שנחקרו בדיסציפלינות מחקריות שונות מאפשרת את ההבנה , שמשחקי הלשון של ר " נ אינם " דרושים " והתחכמויות בעלמא אלא אקט מכוון בעל עצמה אינטלקטואלית מקיפה , הבא לערוך טיפול שורש בהגות ובמסורת היהודית בכלל . כך ניתן להבין כי מערך ה " בחינות" של ר " נ , שעל אף היותו אחד המאפיינים המייחדים את תורתו לא זכה להתייחסות רצינית אצל חוקרים רבים , משמש כמנוע של אוורור וניעור של מושגי המסורת ושל יצירת מושגים חדשים ושפה חדשה . הגישה הבין – תחומית במחקר , המיושמת ביתר שאת בזמן האחרון גם בחקר החסידות , מאפשרת לבחון את מושאי המחקר בצירוף פרספקטיבות שונות ולוותר על ההפרדה הרווחת בחקר החסידות בין " הגות " ובין " היסטוריה " . בספר זה ההגות הברסלבית מנותחת באמצעות תאוריות ביקורתיות וגישות פרשניות שונות ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר