פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר דמותו של רבי נחמן מברסלב ( תקל " ב - תקע " א ; 1810 - 1772 ) היא חידה מהלכת . בשנים האחרונות מנסים להבין את פשר הצלחתו של צדיק חסידי מלפני יותר ממאתיים שנה להיות רלוונטי ואף מסעיר בדור הנוכחי . אחת השאלות שמלוות את התופעה של רבי נחמן וחסידות ברסלב היא : מדוע חלקו עליו בחריפות רבה כל כך בזמנו , ומדוע רדפו את חסידיו שנים אחרי מותו עד כדי התרת דמם ? תשובתו של רבי נחמן הייתה : " איך אפשר שלא יחלקו עלי , מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך בו אדם מעולם [ ... ] אף על פי שהוא דרך ישן מאוד אף על פי כן הוא חדש לגמרי " . דרכים חדשות שערערו על הסדר הישן עוררו מאז ומעולם אי – נחת והתנגדות בחברה . אך התשובה המיוחסת לר ' חנוך העניך ליינער מראדזין ( 1891 - 1839 ) מבהירה וממקדת את התופעה : " רבּי נחמן , מה החדּוּש שחוֹלקים עליכם ? מאחר שאתם משפּילים את הגּדוֹלים בּמעלה וּמראים להם שעדין הם רחוֹקים מה ‘ יתבּרךְ וּלהפךְ , לקּטנּים בּמעלה אתם מראים שהם קרוֹבים וּסמוּכים לה ' יתבּרךְ " . נראה כי איש אינו מרוצה מרבי נחמן , לא הגדולים שהוא מוריד מגדולתם ואף לא הקטנים שהוא מעלה מקטנותם . דרכיו החדשות – ישנות של רבי נחמן אינן טיול בעלמא , כי אם פריצה וערעור על מה שקיים . מי שבא בשעריה של מחשבת ר " נ צריך להיות מוכן לערעור זה ולצאת מאזורי הנוחות והמובן מאליו . כי ר " נ , כמו אורח פורח , נכנס אל בעל הבית השלו וההגון , מוציא אותו מגבולותיו ומסיר ממנו כל ודאות . ר ' חנוך העניך מיקד את נושא המחלוקת על ר " נ באימפקט החברתי של פעילותו ; אני מנסה לעבור מבירור הסיבה למחלוקת על ר " נ לבירור משמעותו של האימפקט שיצר . לפיכך אני דן בתנאי האפשרות של האימפקט הזה , השפה שבה הוא מתחולל והתפיסות השונות שמעורבות בו . בספר זה אני מבקש להציג ולהבהיר מושגים בתורת רבי נחמן מברסלב ובראשם את מושג האמונה , בתוך מסגרת מושגית פנימית המתכתבת עם העולם היהודי הדתי והמשכילי , עם הפילוסופיה הכללית ועם המציאות ההיסטורית הקונקרטית של ימיו . משנתו העשירה של ר " נ , הכוללת תורות , שיחות וסיפורי מעשיות , עברה כברת דרך 1 חיי מוהר " ן , שצב . 2 שיח שרפי קודש ג , תרכט .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר