תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 מבוא רעיוני 13 מהי האמונה ? ; 13 חקירת מושג האמונה של רבי נחמן מברסלב ; 20 האמונה כאתוס חסידי של האיש הישראלי 29 מבוא מתודולוגי 31 האמונה של ר " נ : מושג של פילוסוף ; 32 סוגיות החקירה ; 38 עקרונות הרמנויטיים ; 39 התאמת מתודת הפרשנות לכתבי ר " נ ; 40 הצבת המתח הפנימי 45 פרק ראשון : רפואה 49 מבוא לרפואה במשנתו של ר " נ ; 49 מחקר ברסלב ; 51 המקור של החוקרים לגישה המיסטית של הרפואה : א תניינא ; 58 המקור הנוסף : ה תניינא ; 59 שאלת מהות העיסוק של ר " נ ברפואה ; 61 עיון מחודש ברפואה של ר " נ 64 פרק שני : מלאכים 76 עמידת האדם מול המלאכים ; 77 העצה של ר " נ ; 94 סיכום 110 פרק שלישי : כפירה ב " טבע " 112 ר " נ נגד הפוזיטיביזם המדעי ; 113 חשיבות הביקורת של ר " נ על הדאקטיריי ; 125 תנאי נפילת הדאקטיריי : גאולת התפילה למצב של תפילת נבואה ; 128 המחלה כמוסרת נבואה והתפילה כפרשנות המופעלת עליה ; 134 נפילת הדאקטיריי : קריסת המנגנון ; 138 התפילה כעריכת גנאלוגיה של המחלהרפואה ; 141 תפילה כגאולתו של המשיח ; 146 תפילה כתרבות ; 154 ראש השנה : תפילת הדין ; 156 סיכום 162

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר