ב. טווח הזמן והתהליכים ההיסטוריים שהספר מתייחס אליהם

עמוד:14

המתייחסת לתהליכים ההיסטוריים המאפיינים מאה זו . ההוגים הראשונים שאליהם אתייחס הגיבו לתהליכים היסטוריים שהלכו והתגבשו במהלך המאה ה - . 19 הוגים אלו הגיבו לעלייתה של האנטישמיות ולשגשוגה מחדש ברוב ארצות אירופה ; להתמוטטות הכלכלה היהודית במזרח אירופה , כמו גם לשאלת ההתבוללות בארצות האמנציפציה של המערב . אולם כבר בזמנם היו עדים גם להתפתחויות היסטוריות שיגיעו לכלל בשלות רק באמצע המאה ה - : 20 לתחילת ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל , כמו גם לשלבים הראשונים של הגירה המונית של יהודי מזרח אירופה לארצות הברית . בקשר לתהליכים אלה נקטו הוגים אלה עמדות שונות ויצרו את האידיאולוגיות שליוו אותם . גם הוגים מאוחרים יותר הגיבו כמובן , לתהליכים המתרחשים בזמנם . אלה כללו את שלבי ההתפוררות הסופיים של המרכז היהודי הישן באירופה , כתוצאה מהעצמתה הפוליטית של האנטישמיות , אירועי השואה וביסוס היישוב היהודי בארץ ישראל לצד המרכז היהודי החדש של התפוצות בארצות הברית . במהלך הדיון נראה , שכתוצאה מהשינויים שחלו במציאות הגיאו - פוליטית במעבר ממקום למקום ומזמן לזמן במהלך מאה ושלושים השנים האחרונות , קיימים הבדלים גדולים וחשובים בין ההוגים השונים בכל הקשור לבעיות הקיום היהודי והפתרונות הנדרשים . עם זאת קיים חוט המקשר בין הוגים אלה , כמו גם בין התמודדותם עם הבעיות הפוקדות את הקיום היהודי בזמנם , לבין ההתמודדות עם בעיות הקיום היהודי המודרני המוקדם יותר . עניינים חשובים מבדילים אמנם בין בעיות הקיום היהודי במאה ה - 19 לבין אלה שאפיינו את המאה ה - , 20 ובין אלה שאפיינו את המחצית הראשונה של המאה ה - 20 לבין אלה שאפיינו את מחציתה השנייה ותחילתה של המאה ה - . 21 אולם נראה כי אף אחת מהבעיות שפקדו את הקיום היהודי בתקופות אלה לא נוצרה " יש מאין " . תחת זאת הן מהוות על פי רוב , מן גלגול שני , שלישי או רביעי של בעיות שקדמו להן . העיקרון כאן הוא אפוא רצף בתוך תמורה . כמו שבמאה ה - 19 אחת השאלות המרכזיות המעסיקות את החשיבה היהודית היא : עד כמה היהודים והיהדות הם חלק אינטגרלי של ההוויה העולמית , ועד כמה יש לראות אותם כמשהו שונה , ייחודי או זר - כאלה הם פני הדברים גם במהלך המאה ה - . 20 אלא שבמהלך המאה ה - , 19 3 תהליך זה התחיל אמנם במחצית השנייה של המאה ה - 19 אך הגיע לשיאו רק בתקופת השואה .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר