א. מגמת החיבור והצגת התזה

עמוד:12

א . מגמת החיבור והצגת התזה עניינו המרכזי של חיבור זה הוא לברר את מעמד ארץ ישראל ותפוצות הגולה בחשיבה היהודית של המאה ה - . 20 מבחינה זו ניתן לראות בו עיון היסטורי בנושא אחד מני רבים שבהם עסקה המחשבה היהודית לדורותיה . אולם עיקר הדיון אינו בהבהרת פרק בתולדות המחשבה היהודית כנושא העומד בפני עצמו , אלא להעלות את היחס לציון ולתפוצות בחשיבה היהודית של תקופה זו , כמוקד לבירור פילוסופי של גישות שונות בהתמודדות עם הבעיות המרכזיות הפוקדות את הקיום היהודי באותו הזמן . התזה המרכזית של החיבור היא , שהחל משנות השמונים של המאה ה - 19 היחס לארץ ישראל ולתפוצות הגולה נעשה לאחת הסוגיות המרכזיות בהן דנה המחשבה היהודית , וכי סוגיה זו מהווה מפתח חשוב בניסיון לפענח גישות שונות בהתמודדות עם הבעיות הפוקדות את הקיום היהודי במאה ה - . 20 1 חיבור זה נבדל משני סוגי חיבור הקרובים לכאורה לנושא דיוננו , הן בשל כריכת מעמד ארץ ישראל עם שאלת תפוצות הגולה , והן בשל הנחת נושא זה כמוקד לדיון פילוסופי נרחב בבעיות הקיום היהודי . הסוג הראשון שדיוננו מובחן ממנו כולל את הפרסומים הבאים : Arthur Hertzberg , The Zionist ; Idea - A History and Evaluation , Atheneum , New York 1977 שלמה אבינרי , הרעיון הציוני לגוניו , אפקים / עם עובד , תל אביב ; 1980 וגדעון שמעוני , האידיאולוגיה הציונית , תרגמה סמדר מילוא , מאגנס , ירושלים תשס " ג . אלה מזכירים את בעייתיות הקיום היהודי בהקשר של מציאות הגולה , כחלק מהרקע להצגת התפיסות הציוניות של הדמויות המוצגות בהם , אך אינם מרחיבים את הדיון על הגישות השונות כפרקים בהגות היהודית , שבאים להתמודד עם בעיות הקיום היהודי באשר הן . חיבורים אלה אינם כוללים גם דיון בגישות לא ציוניות . לסוג השני שייכים שלושת הספרים המרכיבים את מפעלו של אביעזר רביצקי : ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים , ערכו אביעזר רביצקי ומשה חלמיש , יד יצחק בן צבי , ירושלים ; 1991 ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה , ערך אביעזר רביצקי , יד יצחק בן צבי , ירושלים ; 1998 וארץ ישראל בהגות היהודית במאה ה , 20 ערך אביעזר רביצקי , יד יצחק בן צבי , ירושלים . 2004 קבצים אלו הם אוספי מאמרים השמים את הדגש על ארץ ישראל בלבד . כנהוג באוספי מאמרים , כל פרק עוצב בהתאם לעניין של המחבר כשהדגש התיאולוגי הוא הרווח ביותר . מבוא : ציון והתפוצות במחשבה היהודית של המאה ה - 20

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר