תוכן העניינים

עמוד:9

פרק עשירי : היחס לציון ולתפוצות בהגות היהודית האמריקנית של סוף המאה ה - 20 ותחילת המאה ה - : 21 שאול מגיד , דניאל בויארין ודוד מאיירס א . מבוא : אינדיבידואליזם וקולקטיביות בקיום היהודי האמריקני של השנים האחרונות 256 ב . רקע היסטורי - חברתי 258 ג . יהודים והיהדות בחברה האמריקנית הבתר - אתנית לפי תפיסת עולמו התפוצתית של שאול מגיד 261 ד . הזהות היהודית כקונסטרוקציה פרשנית של החיים בתפוצות לפי דניאל בויארין 270 ה . קריאתו של דוד מאיירס לשיקום קיומו של העם היהודי כאומה טרנס - מדינתית 280 ו . סיכום 292 אחרית דבר : השלכות הדיון להתמודדות עם בעיות הקיום היהודי בישראל בת זמננו 297 א . חשיבות מדינת ישראל בהתמודדות עם בעיות הקיום היהודי בזמננו 298 ב . היחס אל מקורות היהדות כמוקד של התמודדות חינוכית , חברתית ודתית - תרבותית 303 ג . דת וחברה וחשיבות פיתוחה של שפת תרבות משותפת 309 ד . היחס למקורות בהקשר של סוגיית הצדק החברתי 318 ה . מושג הברית ובקשת האמת בדיון על מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי 326 ו . סיכום 335 רשימה ביבליוגרפית 339 מפתחות 351

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר