תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שביעי : שלילת הגולה כתשובה לאנומליה של הקיום היהודי ב " גולה ונכר " של יחזקאל קויפמן א . מבוא 151 ב . גולה ונכר : האוריינטציה המתודולוגית 154 ג . הבהרת מושגים : שבט , לאום ואומה 156 ד . דת ולאומיות באופי האנומלי של הקיום היהודי בגולה הקדם - מודרנית ה . דת ולאום באופי האנומלי של הקיום היהודי בגולה המודרנית 162 . 1 קוסמופוליטיות , אתניות ותרבות על רקע תקופת ההשכלה ; . 2 תהליך ביטול הקיום האתני - לאומי של היהודים בתקופת האמנציפציה ו . ציונות ושלילת הגולה כתנאים לשיקום הקיום היהודי האתני - לאומי 168 ז . סיכום 174 פרק שמיני : היחס לציון ולתפוצות בתפיסת מרדכי קפלן את היהדות כציבליזציה א . מבוא 178 ב . רקע היסטורי - ביוגרפי 181 ג . תפיסת היהדות כציביליזציה ומעמדן של ציון והתפוצות במסגרתה 185 ד . היחס לציון ולתפוצות בחיבורי קפלן המאוחרים 204 ה . סיכום : היחס לציון ולתפוצות במשנתו של מרדכי קפלן 211 חלק שלישי - היחס לציון ולתפוצות בהגות היהודית מהקמת מדינת ישראל ועד לעשור הראשון של המאה ה - 215 21 פרק תשיעי : ציון והתפוצות במשנתו ההומניסטית - לאומית של אליעזר שביד א . קווים כלליים 217 ב . מציונות סוציאליסטית לתפיסת היהדות כתרבות 220 ג . החיבור בין מחקר להגות בבירור הפתרון לבעיית קיומה של היהדות כתרבות בהווה 226 ד . רכיבי הפרהסיה היהודית במדינת ישראל : חינוך , משפט , משפחה וקהילה 231 ה . היחס לישראל ומושג שלילת הגולה במשנתו של אליעזר שביד 239 ו . היחס לישראל ולתפוצות הגולה בהגותו המאוחרת 244 ז . סיכום 254

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר