פתח דבר למהדורה העברית

עמוד:12

בשנות השישים היה הספר יהדות לוב של פריג ' א זוארץ ועורכיו בהוצאת ועד קהילות לוב בישראל דאז . אם כן , בארבעים השנים האחרונות עשה המחקר האקדמי על יהדות לוב צעדים גדולים וחשובים בניתוח ההיבטים הרבים של הקהילה . עם זאת , מחקר יהודי לוב נשאר בידיהם של חוקרים מעטים בלבד . המחקר הנוכחי מבקש לבחון את התקופה המכרעת בתולדות יהודי לוב , המתחילה עם חקיקתם של חוקי הגזע ב 1938 - ומסתיימת בסילוקם ובגירושם הסופי מאדמת לוב ב . 1967 - תרומתו הייחודית של הספר היא בארבעה תחומים עיקריים : התפקיד שהיה לארגונים היהודיים הבינלאומיים בשיקום יהודי לוב ובהכשרתם לעלייה ; הארגון וההליכים שהיו כרוכים בעלייתם של היהודים לישראל ; קליטתם ושילובם לאחר יובל בישראל ; ולבסוף חילוץ היהודים האחרונים מלוב ב 1967 - והשתקעותם באיטליה ובישראל . בתקופה הנדונה , כוחות סותרים של דו - קיום ורדיפות , אי - יציבות פוליטית ופריחה כלכלית , מסורת ומודרנה , לצד עלייתן של הלאומיות הערבית ושל הציונות , תרמו כולם להבאת הסאגה של הקהילה היהודית בלוב אל קצה ולקימומה מחדש בישראל , באיטליה ובארצות נוספות . הספר מגולל את יכולתה של יהדות לוב להסתגל ולהשתלב בסביבה החדשה מבלי לאבד את מסורותיה הייחודיות וההיסטוריות . סיפור הגבורה של עלייתם של יהודי לוב בין השנים , 1952 - ל 1949 הקשיים שעמדו בפניהם בשנותיהם הראשונות בישראל , רדיפתו וגירושו של המיעוט הקטן שנשאר מאחור בלוב עד 1967 ויישובו מחדש באיטליה - כל אלה ועוד מתוארים כאן תוך התמקדות בממדים החברתיים , הכלכליים והפוליטיים של תהליך זה . החיבור מסתיים בניתוח סיפור ההצלחה של יהדות לוב בישראל ובאיטליה , שבה קבוצת פליטים ארגנה מחדש אחרי 1967 קהילה תוססת ורבת השפעה ברומא . כך הפכו ירושלים ורומא לשני עמודי התווך של הקהילה היהודית הלובית המתחדשת , המפגינה התקדמות פוליטית בישראל ושפע כלכלי באיטליה . המחקר הזה התבסס על חומר ארכיוני שנאסף במשך ארבעה עשורים בישראל , באיטליה , באנגליה ובארצות הברית . בביקורי המאוחרים בכמה מהארכיונים האלה גיליתי שרבים מהמסמכים נעלמו בינתיים ואינם קיימים עוד . בכל שלב לא היססתי למלא את החסר על ידי ראיונות ופגישות עם אישים ועם קבוצות אשר תיארו ממקור ראשון את התפקיד שמילאו בעצמם בהיסטוריה המסופרת בעמודים אלה . הספר עודכן בנתונים חדשים שגיליתי על מלחמת עולם השנייה

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר