תוכן

מתוך:  > יהודי לוב > תוכן

עמוד:8

הערכה מחדש של הכיבוש הבריטי 96 סיכום 98 פרק שלישי - תפקיד הארגונים הבינלאומיים היהודיים : שיקום והגנה על זכויות המיעוטים 101 ארגונים בינלאומיים יהודיים בלוב 102 לקראת עצמאותה של לוב 116 הקהילה משלימה עם עצמאותה של לוב 126 סיכום 139 פרק רביעי - אקסודוס ( יציאת לוב ) : הבחירה בישראל 141 המדיניות הישראלית כלפי העלייה היהודית מהמזרח התיכון 142 העלייה הבלתי - לגאלית 147 1948 - 1943 העלייה הלגאלית 151 1952 - 1949 ההכנות לעלייה 152 השליחים 155 דיוקנה של העלייה מלוב 169 סיכום 172 פרק חמישי - השתקעות בישראל : ייסורי העקירה וקשיי הקליטה 176 ייסורי העקירה 178 קשיי ההתיישבות מחדש 181 עם הגיעם לישראל 182 יסודות ההסתגלות של יהודי לוב 185 השתלבות יהודי לוב לאחר יובל שנים בישראל 187 נתונים דמוגרפיים 187 משלחי יד ומעמד תעסוקתי 194 הערכת שילובם של יהודי לוב בישראל 203 סיכום 204 פרק שישי - סגירת המעגל ב : 1967 - סילוק היהודים מלוב ואתגריו 207 סנקציות מתמשכות ושלילת זכויות אזרח בסיסיות 207 התפרצות מעשי האיבה נגד היהודים ופינוים בכפייה 215 ראשית הקץ 216 הפינוי : רכבת אווירית וימית והכנסת אורחים איטלקית 220 בין לוב לאיטליה : ניסיונות להחזיר כספים ולקבל אזרחות 225

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר