פתח דבר

עמוד:13

פתח דבר לאחר שנים של עיסוק בתלמוד , הלכה והגות , הן בדרך הישיבתית המסורתית , והן במתודה המחקרית – אקדמית , הרגשנו בחסרונה של קרקע מוצקה לרגלינו בתחום יסודות תורה שבעל פה , וביקשנו להסדיר את משנתנו בסוגיה זו . בחרנו להתחיל את העיון מן התשתית , בתורתם של גדולי הראשונים , הרמב "ם והרמב " ן , שעסקו בסוגיות אלו בהרחבה . במשנתם מצאנו שני דגמים עקרוניים , שלמים ועקביים , של יסודות ההלכה . ואותם נבקש לתאר . חיבור זה , הורתו בבית מורשה בירושלים בתכנית לעמיתי מחקר , ולידתו בתכנית הדוקטורנטים במכון הגבוה לתורה שבאוניברסיטת בר אילן . טיוטה מוקדמת של החיבור הוגשה כעבודת גמר בשנת תשס " ד , במסגרת תכנית המחקר המשותפת של בית מורשה וטורו קולג ' , בהנחייתו המסורה של פרופ' דוד הנשקה . הדברים הוסיפו להתברר ולהתלבן בשנים שלאחר מכן , בלימודנו המשותף ובהוראה במסגרות שונות , ותודתנו נתונה לשומעים ולהערותיהם . במהלך העיון בחברותא הסתעפו הדיונים , ונפתחו שאלות חדשות ומרתקות . אל ה ' נקווה שיעזרנו להוציא לאור חלקים נוספים של מחקרנו , ולברר סוגיות נוספות בתחום זה , מתוך הרחבת הדעת . ברצוננו להודות מעומק הלב לאישים שסייעו בידינו במהלך הכתיבה וההוצאה לאור : לפרופ ' שלום רוזנברג , שפתח בפנינו את שעריה של ההגות היהודית לדורותיה ; לפרופ ' בנימין איש שלום , רקטור בית ' מורשה ' , על שנות הלימוד הנעימות והמחכימות ; לרב ד " ר יהודה ברנדס , ולרב ד " ר מיכאל אברהם על הערותיהם המאירות ; לראש המכון הגבוה לתורה הרב אהרן כ " ץ ולחברי ההנהלה , על שהואילו לכלול ספר זה במסגרת פרסומי המכון ; לעמיחי ברהולץ על שסייענו בעצה . חיבור זה לא היה רואה אור , אילמלא תמיכתו של הרב פרופ ' דניאל שפרבר נשיא המכון הגבוה לתורה , אשר עודדנו לפרסם את החיבור ולקח על עצמו את עול ההוצאה . תודתינו נתונה לו מקרב לב . ביציאתנו , ברצוננו ליתן הודיה להורינו ומשפחותינו , על מסירותם ואהבתם רבת השנים , ואחרונות חביבות לנשותינו , אשר להן דומיה תהילה . ב " ה , חנוכה - חג תורה שבעל פה , התשס "ח

המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר