תוכן העניינים

עמוד:10

ב . מתן תורה ובריאת העולם 90 ג . מדרש הלכה והשראה אלהית 92 ד . הרמב " ן וההרמנויטיקה המודרנית 94 ה . הרמב " ם והרמב " ן על יחסי הלכה ונבואה 99 חלק ג : סמכות חכמים - מקורה ואופיה 109 הקדמה 109 פרק א : היקפה של מצוות " לא תסור " : זקן ממרא כמקרה מבחן 111 א . היקפו של " לא תסור " - הרמב " ם והרמב " ן 111 ב . זקן ממרא באיסור דרבנן 115 פרק ב : אופיה של מצוות " לא תסור " : ישירה או מתווכת 117 א . עיגונן של מצוות דרבנן בסיני : בעל הלכות גדולות והרמב " ם 119 ב . האם " מושבע ועומד מהר סיני " מתייחס למצוות מדרבנן ? 120 ג . " והיכן ציוונו ? בתורה שכתוב בה אשר יאמרו לך תעשה " 123 ד . מדוע קלים דברי סופרים יותר מדברי תורה ? 125 ה . הסברו של ה ' משך חכמה ' לשיטת הרמב " ם 128 ו . סיכום 134 פרק ג : יסודה של חובת הציות : כוחה של הסמכות או אמתות פרשנותם של חכמים 135 א . פרשת " כי יפלא " - סימן או סיבה ? 135 ב . היחס בין ערעורו של זקן ממרא לבין כפירתם של הצדוקים והקראים 138 ג . תפקידיו של בית הדין הגדול ומקומו במערכת ההלכתית 145 ד . סמכות , אמת , ומשמעותה של הוראת טעות 153 פרק ד : שני דגמי הסמכות כביטוי לשיטות שונות בפילוסופיה של ההלכה 163 א . פוזיטיביזם ומשפט טבעי 163 ב . נומינליזם וריאליזם 168 פרק ה : הדגמים שעמדו לפני הרמב " ם לתיאור אופיים של

המכון הגבוה לתורה. אוניברסיטת בר-אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר